Rapporter

Publikasjoner

Distriktssenteret bestiller forskning om lokalt og regionalt utviklingsarbeid. Vi lager også egne rapporter, notat og læringshefter.

Viser 0 av totalt 0

Framtidas nærbutikk i det flerfunksjonelle bygget

Bærekraftig utvikling, Kommune og butikk og Omstilling
Rapport fra 2024

Kommunen som innkjøper

Kommune og butikk og Næringsutvikling
Rapport fra 2022

Attraktiv by: forbilder fra 2015 – 2021

Bærekraftig utvikling og Stedsutvikling
Rapport fra 2022

Følgeforskning av Gnist-programmet

Bærekraftig utvikling, Medvirkning og involvering, Næringsutvikling og Stedsutvikling
Rapport fra 2022

Regionale traineeordninger

Næringsutvikling, Regionalt samarbeid om utvikling, Tilflytting og Ung i Distrikts-Norge
Rapport fra 2021

Samfunnsplanlegging i distriktskommuner

Bærekraftig utvikling, Medvirkning og involvering og Samfunnsplanlegging
Rapport fra 2021

Tilleggstjenestene i Merkur

Kommune og butikk og Næringsutvikling
Rapport fra 2021

Unges motivasjon for å bo i distriktene

Samfunnsplanlegging, Tilflytting og Ung i Distrikts-Norge
Rapport fra 2021

Ungdoms tilhørighet, trivsel og framtidsplaner i Distrikts-Norge

Medvirkning og involvering, Samfunnsplanlegging, Tilflytting og Ung i Distrikts-Norge
Rapport fra 2021

Notat: Innlegg på kommuneverksted

Næringsutvikling og Tilflytting
Notat fra 2016

Tilgang på boliger i distriktene og rekruttering av arbeidskraft

Bolig og bomiljø, Næringsutvikling og Tilflytting
Rapport fra 2020

Kommuner med befolkningsnedgang

Samfunnsplanlegging og Tilflytting
Rapport fra 2020

Innsikt fra Ungdommens distriktspanel

Medvirkning og involvering og Ung i Distrikts-Norge
Rapport fra 2020

Nærbutikken – klar til innsats for bygd og kommune

Kommune og butikk og Næringsutvikling
Rapport fra 2019

Analyse på kopling mellom deltidsinnbyggjarar og lokalbutikk

Kommune og butikk, Næringsutvikling og Tilflytting
Rapport fra 2019

Kommunen og nærbutikken

Kommune og butikk og Næringsutvikling
Hefte fra 2022

Ungdata – Ung i Distrikts-Norge

Samfunnsplanlegging og Ung i Distrikts-Norge
Rapport fra 2020

Å være ung i Distrikts-Norge

Medvirkning og involvering og Ung i Distrikts-Norge
Notat fra 2019

Hvordan brukes befolkningsprognoser?

Næringsutvikling, Samfunnsplanlegging og Tilflytting
Rapport fra 2019

Governance challenges in the Attractive Nordic towns

Bærekraftig utvikling, Samfunnsplanlegging og Stedsutvikling
Rapport fra 2019

Evalueringen av utviklingsprogrammet for byregioner

Næringsutvikling og Regionalt samarbeid om utvikling
Rapport fra 2018

Livskraftige lokalsamfunn – tilfeldig og planlagt?

Bolig og bomiljø, Inkludering, Medvirkning og involvering, Næringsutvikling, Omdømme, Regionalt samarbeid om utvikling, Samfunnsplanlegging, Stedsutvikling og Tilflytting
Hefte fra 2018

Verdiskaping i ditt lokalsamfunn

Bærekraftig utvikling, Medvirkning og involvering og Næringsutvikling
Hefte fra 2018

Attraktiv og bærekraftig? Småbyers erfaring med nasjonale retningslinjer for by- og tettstedsutvikling

Bærekraftig utvikling, Regionalt samarbeid om utvikling, Samfunnsplanlegging og Stedsutvikling
Rapport fra 2017

Kommunalt plansamarbeid – en erfaringsinnhenting

Regionalt samarbeid om utvikling og Samfunnsplanlegging
Rapport fra 2016

Attraktive og berekraftige bumiljø i småbyar

Bærekraftig utvikling og Bolig og bomiljø
Hefte fra 2016

Mer med mindre

Bærekraftig utvikling og Bolig og bomiljø
Notat fra 2015

Attraktive, bærekreftige bomiljø i småbyen

Bærekraftig utvikling og Bolig og bomiljø
Rapport fra 2015

Læringshefte om utviklingskapasitet

Næringsutvikling og Regionalt samarbeid om utvikling
Hefte fra 2015

Nærdemokrati – kunnskapshefte

Kommunereformen og Medvirkning og involvering
Hefte fra 2015

Programteori for attraktivitet

Stedsutvikling og Tilflytting
Rapport fra 2013

Kommunalt samarbeid på næringsfeltet

Næringsutvikling og Regionalt samarbeid om utvikling
Rapport fra 2014

Samfunnsutviklingskapasitet i småkommuner

Medvirkning og involvering, Næringsutvikling og Regionalt samarbeid om utvikling
Rapport fra 2014

Ungdom og medvirkning i planlegging og lokalt utviklingsarbeid

Medvirkning og involvering, Samfunnsplanlegging og Ung i Distrikts-Norge
Rapport fra 2014

Ungdom og lokal samfunnsutvikling – hvordan involveres ungdom på fylkeskommunalt nivå?

Medvirkning og involvering, Samfunnsplanlegging og Ung i Distrikts-Norge
Rapport fra 2012

Interkommunalt plansamarbeid

Regionalt samarbeid om utvikling og Samfunnsplanlegging
Rapport fra 2012

Kommunenes rolle i reisemålsutvikling

Næringsutvikling og Stedsutvikling
Rapport fra 2011

Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram

Regionalt samarbeid om utvikling, Tilflytting og Ung i Distrikts-Norge
Rapport fra 2011

Kunnskapsstatus om medvirkning og mobilisering

Medvirkning og involvering og Samfunnsplanlegging
Rapport fra 2009

Hatten av! En analyse av prosjektlederrollen i lokale samfunnsutviklingsprosjekter

Næringsutvikling, Omdømme, Stedsutvikling og Tilflytting
Rapport fra 2010