Rapporter

Publikasjoner

Distriktssenteret bestiller forskning om lokalt og regionalt utviklingsarbeid. Vi lager også egne rapporter, notat og læringshefter.

Viser 0 av totalt 0

Ungdoms tilhørighet, trivsel og framtidsplaner i Distrikts-Norge

Medvirkning og involvering, Samfunnsplanlegging og Tilflytting
Rapport fra 2021

Notat: Innlegg på kommuneverksted

Næringsutvikling og Tilflytting
Notat fra 2016

Tilgang på boliger i distriktene og rekruttering av arbeidskraft

Bolig og bomiljø, Næringsutvikling og Tilflytting
Rapport fra 2020

Kommuner med befolkningsnedgang

Samfunnsplanlegging og Tilflytting
Rapport fra 2020

Kommuner med befolkningsnedgang

Samfunnsplanlegging og Tilflytting
Rapport

Nærbutikken – klar til innsats for bygd og kommune

Kommune og butikk og Næringsutvikling
Rapport fra 2019

Analyse på kopling mellom deltidsinnbyggjarar og lokalbutikk

Kommune og butikk, Næringsutvikling og Tilflytting
Rapport fra 2019

Kommunen og nærbutikken

Kommune og butikk og Næringsutvikling
Hefte fra 2020

Hvordan brukes befolkningsprognoser?

Næringsutvikling, Samfunnsplanlegging og Tilflytting
Rapport fra 2019

Evalueringen av utviklingsprogrammet for byregioner

Næringsutvikling og Regionalt samarbeid om utvikling
Rapport fra 2018

Livskraftige lokalsamfunn – tilfeldig og planlagt?

Bolig og bomiljø, Inkludering, Medvirkning og involvering, Næringsutvikling, Omdømme, Regionalt samarbeid om utvikling, Samfunnsplanlegging, Stedsutvikling og Tilflytting
Hefte fra 2018

Verdiskaping i ditt lokalsamfunn

Bærekraftig utvikling, Medvirkning og involvering og Næringsutvikling
Hefte fra 2018

Kommunalt plansamarbeid – en erfaringsinnhenting

Regionalt samarbeid om utvikling og Samfunnsplanlegging
Rapport fra 2016

Attraktive og berekraftige bumiljø i småbyar

Bærekraftig utvikling og Bolig og bomiljø
Hefte fra 2016

Mer med mindre

Bærekraftig utvikling og Bolig og bomiljø
Notat fra 2015

Attraktive, bærekreftige bomiljø i småbyen

Bærekraftig utvikling og Bolig og bomiljø
Rapport fra 2015

Læringshefte om utviklingskapasitet

Næringsutvikling og Regionalt samarbeid om utvikling
Hefte fra 2015

Nærdemokrati – kunnskapshefte

Kommunereformen og Medvirkning og involvering
Hefte fra 2015

Programteori for attraktivitet

Stedsutvikling og Tilflytting
Rapport fra 2013

Kommunalt samarbeid på næringsfeltet

Næringsutvikling og Regionalt samarbeid om utvikling
Rapport fra 2014

Samfunnsutviklingskapasitet i småkommuner

Medvirkning og involvering, Næringsutvikling og Regionalt samarbeid om utvikling
Rapport fra 2014

Ungdom og medvirkning i planlegging og lokalt utviklingsarbeid

Medvirkning og involvering og Samfunnsplanlegging
Rapport fra 2014

Interkommunalt plansamarbeid

Regionalt samarbeid om utvikling og Samfunnsplanlegging
Rapport fra 2012

Kommunenes rolle i reisemålsutvikling

Næringsutvikling og Stedsutvikling
Rapport fra 2011

Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram

Regionalt samarbeid om utvikling og Tilflytting
Rapport fra 2011

Kunnskapsstatus om medvirkning og mobilisering

Medvirkning og involvering og Samfunnsplanlegging
Rapport fra 2009

Hatten av! En analyse av prosjektlederrollen i lokale samfunnsutviklingsprosjekter

Næringsutvikling, Omdømme, Stedsutvikling og Tilflytting
Rapport fra 2010