Fagområde: Næringsutvikling

Kommuner og næringsutvikling i Innlandet

Dette notatet tar for seg 3 gode eksempler på kommuner i Innlandet som legger til rette for næringsutvikling: Alvdal, Trysil og Vågå.

Notatet er levert av Østlandsforskning i forbindelse med at Distriktsenteret utfordret 4 forskningsmiljø til å lete opp til sammen 12 distriktskommuner der det kan påvises en sammenheng mellom det kommuneorganisasjonen gjør og resultater for næringslivet.