Webinar og video

Leter du etter kommende webinar og andre arrangement? Her finner du de.

Viser 0 av totalt 0

Ung i Distrikts-Norge 2024

Ung i Distrikts-Norge

Webinar i opptak: Kommunen som innkjøper

Bærekraftig utvikling, Kommune og butikk og Næringsutvikling

Samtale: Små kommuner, stor innovasjonskraft

Bærekraftig utvikling, Bolig og bomiljø, Samfunnsplanlegging og Stedsutvikling

Webinar i opptak: Kan kontorfellesskap gjøre distriktskommunene mer attraktive?

Næringsutvikling, Stedsutvikling, Tilflytting og Ung i Distrikts-Norge

Webinar i opptak: Kan kommunen handle lokalt?

Kommune og butikk og Næringsutvikling

Webinar i opptak: Medvirkning med virkning? Digital samtale

Medvirkning og involvering og Samfunnsplanlegging

Webinar i opptak: Er distriktene like attraktive for all ungdom?

Inkludering, Tilflytting og Ung i Distrikts-Norge

Webinar i opptak: Å være ung i Distrikts-Norge

Bolig og bomiljø, Medvirkning og involvering, Samfunnsplanlegging, Tilflytting og Ung i Distrikts-Norge

Webinar i opptak: FNs bærekraftsmål i kommunal planlegging

Bærekraftig utvikling og Samfunnsplanlegging

Webinar i opptak: FNs bærekraftsmål i kommunal og regional planlegging

Bærekraftig utvikling, Regionalt samarbeid om utvikling og Samfunnsplanlegging

Webinar i opptak: Livskraft gjennom mangfold

Medvirkning og involvering, Næringsutvikling og Stedsutvikling

Webinar i opptak: Gi ungdomsrådet en stemme!

Medvirkning og involvering og Ung i Distrikts-Norge

Webinar i opptak: Innbyggerinvolvering styrker demokratiet

Kommunereformen, Medvirkning og involvering og Samfunnsplanlegging

Tilrettelegging for grønne reiser i distriktene

Bærekraftig utvikling, Samfunnsplanlegging og Stedsutvikling

Webinar i opptak: Unge satser i distriktene

Næringsutvikling, Tilflytting og Ung i Distrikts-Norge

Webinar i opptak: Barn og unges medvirkning

Medvirkning og involvering og Ung i Distrikts-Norge

Jubileumsfagdag: Livskraftige lokalsamfunn – tilfeldig og planlagt?

Bolig og bomiljø, Inkludering, Kommunereformen, Medvirkning og involvering, Næringsutvikling, Omdømme, Omstilling, Regionalt samarbeid om utvikling, Samfunnsplanlegging, Stedsutvikling og Tilflytting

Webinar i opptak: Innbyggerinvolvering

Medvirkning og involvering og Samfunnsplanlegging