Webinar i opptak: Barn og unges medvirkning

Synes du det er viktig at barn og ungdom blir hørt? Her kan du se opptak av webinaret om barn og unges medvirkning i lokalt utviklingsarbeid, der vi fikk vite mye om hvilke metoder Mandal kommune bruker i sitt arbeid.

Mandal kommune har jobbet godt og helhetlig med barn og unges medvirkning. Arbeidet er godt forankret, både blant politikerne og i viktige styringsdokumenter. Kommunen har ansatt en dedikert barne- og ungdomskoordinator, som blant annet oversetter og tilrettelegger for at de unge lettere skal forstå kommunale sakspapirer og det politiske systemet.

Vi anbefaler at du ser denne filmen før webinaret:

 

Se opptak av webinaret her:

 

Anne Kathrine Gårdvik fra Distriktssenteret innleda om hvordan kommuner kan legge til rette for medvirkning fra barn og unge i planarbeid og lokalt utviklingsarbeid, hvilke føringer som ligger til grunn og hvilke metoder og verktøy som kan benyttes for å sikre reell medvirkning.Fra Mandal kommune var disse med for å snakke om hvordan de jobber med barn og unges medvirkning:

  • Sara Mathea Helmersen, tidligere leder for Mandal Barne og ungdomsråd.
  • Guro Wendelbo – tidligere barne- og unges koordinator,
  • Anne Grønsund – barne- og unges koordinator,
  • Alf Erik Andersen – ordfører