Guider, arbeidsmetoder og verktøy

Distriktssenteret har lang erfaring med å veilede distriktskommuner som skal lede prosesser innenfor lokal samfunnsutvikling. Her finner du guider til utviklingsarbeid, og veiledning i hvordan du kan bruke et knippe velprøvde arbeidsmetoder og verktøy.

Guider

Veiledning i hvordan du kan jobbe med ulike prosesser i din kommune.

Din guide til vellykket prosessarbeid

Denne guiden gir retning til prosessarbeidet, og foreslår velprøvde arbeidsmetoder og vertkøy du kan ta i bruk.

Kom i gang med prosessarbeidet

Slik kan du rigge en tilflyttertjeneste

En kommunal tilflyttertjeneste kan bidra til å bremse befolkningsnedgang ved at flere av de som har kommet velger å bli boende fremfor å flytte videre.

Slik kan du rigge en innflyttertjeneste

10-punktsmodellen for lokalt utviklingsarbeid

10-punktsmodellen er en metodikk for systematisk arbeid med å utvikle gode steder å bo besøke og drive næring.

Prøv 10-punktmodellen

Arbeidsmetoder og verktøy

Veiledning i hvordan du kan bruke ulike arbeidsmetoder og verktøy.
Kan brukes som en del av et prosessarbeid, eller som frittstående aktiviteter.

Prosessplan

En god prosessplan gir oversikt og bidrar til trygg gjennomføring av prosessen! Her finner du mal for digital prosessplan.

Les veiledning og last ned mal

Innbyggerundersøkelse

En innbyggerundersøkelse er nyttig når du vil hente inn synspunkter fra mange i en kommune.

Lag og send innbyggerundersøkelse

Næringsundersøkelse

En næringsrundersøkelse er nyttig når du vil hente inn synspunkter fra næringslivet i kommunen.

Lag og send en næringsundersøkelse

Arbeidsverksted

Et godt arbeidsverksted legger til rette for at deltakerne er aktivt med og jobber med noe. Det fremmer både medvirkning og engasjement!

Slik lager du arbeidsverksted
Personer rundt bord. Gruppearbeid. Foto.

Gjestebud

Et gjestebud lar innbygerne selv hente inn tilbakemeldinger på vegne av kommunen. Lavterskel inolvering i en avslappet setting.

Slik virker gjestebud

SWOT-analyse

En SWOT-analyse er et nyttig verktøy som gir oversikt over hvor du står, og hvor du bør gå.

Slik kan du gjøre en SWOT-analyse

Aktøranalyse

Hvilke personer eller organisasjoner bør på ulike vis bli inolvert i prosessarbeidet ditt?

Aktøranalysen hjelper deg
Person gir eit brød til eit barn inne i ein butikk. Foto.

Personas

Personas er et nyttig verktøy når du vil sette deg inn i hvordan innbyggerne eller andre ser på en situasjon.

Slik bruker du personas

IGP-metoden

IGP-metoden er svært nyttig når du jobber med involvering, og vil at alle stemmer skal slippe til.

Slik bruker du IGP-metoden

Kommunikasjonsplan

Det er viktig å holde omverdenen orientert om hva dere jobber med og hvorfor, og hva som skal bli resultatet av arbeidet.

Last ned mal kommunikasjonsplan

Nettbaserte samarbeidsverktøy

Det finnes mange nettbaserte samarbeidsverktøy.

Her finner du noen eksempler

Dialog- og tillitssjekken

DIalog- og tillitssjekken hjelper deg å kartlegge korleis dei som deltek i ein prosess oppfattar kvaliteten på dialogen.

Prøv dialog- og tillitssjekken