Guider, arbeidsmetoder og verktøy

Distriktssenteret har lang erfaring med å veilede distriktskommuner som skal lede prosesser innenfor lokal samfunnsutvikling. Her finner du guider til utviklingsarbeid, og veiledning i hvordan du kan bruke et knippe velprøvde arbeidsmetoder og verktøy.

Guider

Veiledning i hvordan du kan jobbe med ulike prosesser i din kommune.

Skilt som peker mot høgre. Foto.

Din guide til vellykket prosessarbeid

Denne guiden gir retning til prosessarbeidet, og foreslår velprøvde arbeidsmetoder og verktøy du kan ta i bruk.

Kom i gang med prosessarbeidet
Illustrasjon: 3 personer jobber med figuerer på flipover-ark. Grafikk.

Slik kan du fylle kunnskapsgrunlaget med nyttig innhold

Denne artikkelen skal gje deg innspel om korleis du fyller kunnskapsgrunnlaget med mest mogleg nyttig innhald.

Les mer
Illustrasjon: 5 personer, og 1 person bak tegnebrett. Grafikk.

Slik kan du rigge en tilflyttertjeneste

En kommunal tilflyttertjeneste kan bidra til å bremse befolkningsnedgang ved at flere av de som har kommet velger å bli boende fremfor å flytte videre.

Slik kan du rigge en innflyttertjeneste
Illustrasjon som viser ulike ting og situasjoner som handler om nærbutikk. Grafikk.

Slik kan kommunale innkjøp utvikle lokalt næringsliv

Kommunale innkjøp kan bidra til vekst og utvikling for lokalt næringsliv, gi kommunen skatteinntekter og sikre og utvikle eit godt servicetilbod for innbyggarane.

Guide for lokale innkjøp
6 personer som hopper. Foto.

10-punktsmodellen for lokalt utviklingsarbeid

10-punktsmodellen er en metodikk for systematisk arbeid med å utvikle gode steder å bo besøke og drive næring.

Prøv 10-punktmodellen

Arbeidsmetoder og verktøy

Veiledning i hvordan du kan bruke ulike arbeidsmetoder og verktøy.
Kan brukes som en del av et prosessarbeid, eller som frittstående aktiviteter.

En gruppe sitter rundt et bord og ser på en presentasjon holdt av en kvinne. En stor TV viser presentasjonen.

Fokusgruppeintervju

Fokusgruppeintervju er en god metode når du ønsker kunnskap og vurderinger fra folk i lokalsamfunnet.

Les mer
En kvinne står ved et arbeidsbord. En PC-skjerm på bordet viser nettsiden enkelplanlegging.no

Enkelplanlegging.no

Enkelplanlegging.no er ein rettleiar som skal bidra til at små kommunar gjer gode val og planlegg gode prosessar for kommuneplanlegginga si.

Les mer
Person jobber på laptop. Foto.

Prosessplan

En god prosessplan gir oversikt og bidrar til trygg gjennomføring av prosessen! Her finner du mal for digital prosessplan.

Les veiledning og last ned mal
Hender jobber på laptop. Foto.

Innbyggerundersøkelse

En innbyggerundersøkelse er nyttig når du vil hente inn synspunkter fra mange i en kommune.

Lag og send innbyggerundersøkelse
3 personer rundt gruppebord m dokument og opne laptopar. Foto.

Næringsundersøkelse

En næringsrundersøkelse er nyttig når du vil hente inn synspunkter fra næringslivet i kommunen.

Lag og send en næringsundersøkelse
Folk som jobbar med grupperarbeid, tusjar, store postit lappar. Foto.

Arbeidsverksted

Et godt arbeidsverksted legger til rette for at deltakerne er aktivt med og jobber med noe. Det fremmer både medvirkning og engasjement!

Slik lager du arbeidsverksted
Personer rundt bord. Gruppearbeid. Foto.

Gjestebud

Et gjestebud lar innbygerne selv hente inn tilbakemeldinger på vegne av kommunen. Lavterskel inolvering i en avslappet setting.

Slik virker gjestebud
Person framfor white board tavle. Foto.

SWOT-analyse

En SWOT-analyse er et nyttig verktøy som gir oversikt over hvor du står, og hvor du bør gå.

Slik kan du gjøre en SWOT-analyse
4 personer jobber med grupperabeid rundt et bord. Foto.

Aktøranalyse

Hvilke personer eller organisasjoner bør på ulike vis bli inolvert i prosessarbeidet ditt?

Aktøranalysen hjelper deg
Person gir eit brød til eit barn inne i ein butikk. Foto.

Personas

Personas er et nyttig verktøy når du vil sette deg inn i hvordan innbyggerne eller andre ser på en situasjon.

Slik bruker du personas
Mange personer samlet til gruppearbeid rundt mange bord. Fotballkamp speglar seg i vindauget bildet er tatt inn gjennom. Foto.

IGP-metoden

IGP-metoden er svært nyttig når du jobber med involvering, og vil at alle stemmer skal slippe til.

Slik bruker du IGP-metoden
Person med ropert. Stock foto.

Kommunikasjonsplan

Det er viktig å holde omverdenen orientert om hva dere jobber med og hvorfor, og hva som skal bli resultatet av arbeidet.

Last ned mal kommunikasjonsplan