Guider og verktøy

Beskrivelse

Beklager, vi fant ingen innlegg. Vennligst prøv et annet søk.

Arbeidsverksted

Et arbeidsverksted er godt egna når du har behov for bred deltakelse i planarbeid eller lokalsamfunnsutvikling. Dette er en metode der alle deltakerne er aktivt med og produserer innhold.

Les mer

Digitale innbygger- og næringsundersøkelser

Her viser vi hvordan dere kan gjennomføre digitale undersøkelser. Undersøkelsene i denne artikkelen er enkle undersøkelser med innbyggere eller næringsliv som målgruppe.

Les mer

Prosessplan

En prosessplan gir deg oversikt over prosessarbeidet, og bidrar til trygg gjennomføring av prosessen! Her finner du en mal for prosessplan, og veiledning i hvordan du kan fylle den ut.

Les mer

Prosessledelse og prosessplanlegging

En god prosess handler om god ledelse og planlegging. Det kan virke tidkrevende, men det er vel verdt investeringen: Gjennomføringen blir trygg og stødig, og det er større sjangse for at dere oppnår det dere ønsker med prosessen.

Les mer

Personas

Personas er en arbeidsmetode der du systematisk inntar andres perspektiv. Dette bidrar til at du kan se innbyggernes behov tydeligere, noe som gir utviklingsarbeidet bedre retning og resultat.

Les mer

SWOT-analyse

SWOT står for styrker, svakheter, muligheter og trusler. Det er et godt og allsidig strategisk planleggingsverktøy for å vise nåsituasjonen for planer eller prosjekter kommunen har.

Les mer

Gjestebud

Gjestebud er en enkel metode for medvirkning. Innbyggerne kan i stor grad styre den selv, og den er godt egnet til å få inn innspill og synspunkter.

Les mer

Åpnefaser og lukkefaser

Prosessarbeid beveger seg i ulike faser. Åpnefaser er kreative og mulighetsorienterte – lukkefaser er avgrensende og prioriterende. Begge er viktige, og du må være bevisst på forskjellen mellom dem.

Les mer

Aktøranalyse

Når du jobber med prosjekter og prosesser, er det viktig å finne ut hvem som kan, bør og må være med på laget. Da er det nyttig å gjennomføre en aktøranalyse. Her viser vi deg hvordan.

Les mer

IGP-metoden

IGP står for Individ, Gruppe, Plenum. IGP-metoden legger til rette for balansert dialog der alle får delta aktivt. Det er en velprøvd involveringsmetode som skaper engasjement og passer for de fleste.

Les mer

Mal for enkel kommunikasjonsplan

Bruk malen når du skal planlegge kommunikasjonsarbeidet ditt.

Les mer

Slik kan du rigge en tilflyttertjeneste

En kommunal tilflyttertjeneste kan bidra til å bremse befolkningsnedgang ved at flere av de som har kommet velger å bli boende fremfor å flytte videre. Dersom kommunen lykkes, klarer de å utnytte sitt handlingsrom til å skape god utvikling.

Les mer