Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Distriktssenteret samler inn og bruker personopplysninger.

Distriktssenteret samler inn og behandler personopplysninger. Personopplysningene blir behandlet i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Opplysningene blir slettet når formålene med innsamlingen – slik disse er beskrevet under – er opphørt.

Distriktssenteret.no, merkur-programmet.no og enkelplanlegging.no

Databehandler for distriktssenteret.no er Smart Media, databehandler for merkur-programmet.no er Mediebruket og databehandler for enkelplanlegging.no er Increo i henhold til databehandleravtaler.

Nettstatistikk

Distriktssenteret.no, merkur-programmet.no og enkelplanlegging.no bruker Google Analytics til å samle inn nettstatistikk. Google Analytics sin sporingskode anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som blir plassert på datamaskinen din når du besøker en nettside. Distriktssenteret.no, merkur-programmet.no og enkelplanlegging.no benytter informasjonskapsler.

Når du bruker nettsidene gir du samtykke til bruk av informasjonskapsler i et pop-up vindu. Du kan trekke tilbake samtykket ditt til enhver tid ved å trykke på det lille ikonet i nederste venstre hjørne av nettsiden.

Høykontrastversjon av distriktssenteret.no

Det blir lagret en informasjonskapsel når du ber om høykontrastversjonen av nettsiden. Denne gjør det mulig for nettsiden å huske innstillinger ved navigasjon mellom de ulike sidene. Når du går tilbake til normalvisningen av nettsiden, vil denne informasjonskapselen bli slettet fra maskinen din.

Skjema

Distriktssenteret.no og merkur-programmet.no benytter Gravity Forms til å samle inn informasjon i forbindelse med for eksempel påmelding til arrangementer eller bestilling av materiell. IP-adresser blir ikke samlet inn i denne prosessen.

Informasjon vi samler inn kan bli videreformidlet til tekniske arrangører, som for eksempel hotell eller konferansevert, for å sikre den tekniske avviklingen og planleggingen av arrangementet. Videre kan kontaktinformasjonen bli brukt til å sende ut informasjon til deltakere, og til å sende ut invitasjon til å evaluere arrangement. Opplysningene blir slettet når formålet med innsamlingen er utgått.

På nettsiden er det mulig å gi tilbakemelding på noen av våre artikler. Ingen av disse opplysningene blir brukt til å identifisere enkeltpersoner, men blir brukt til å forbedre vår nettside for besøkende.

Nyhetsbrev

Distriktssenteret og Merkur-programmet bruker Mailchimp til å sende ut nyhetsbrev til de som melder seg på dette. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

Intern søkemotor

Distriktssenteret.no bruker Algolia til internt sidesøk. Algolia samler inn statistikk om hva brukere søker etter på siden. Merkur-progammet.no bruker Relevanssi sin integrerte søkemotor. Ingen av disse samler opplysninger som kan identifisere brukeren.

Spørreundersøkelser

Distriktssenteret bruker SurveyXact når vi gjennomfører spørreundersøkelser. Rambøll er databehandler for disse. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og om den er anonym eller ikke. Distriktssenteret vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål dersom det ikke er oppgitt.

Post- og arkivsystem

Distriktssenteret bruker Documaster som post- og arkivsystem. Systemet følger offentlige standarder (NOARK). Lagring av personopplysninger i arkivet er regulert av bl.a. forvaltningslov, offentlighetslov og arkivlov. Innsyn reguleres også av dette lovverket. Vi er pålagt å offentliggjøre postjournalen vår på Internett. Journalene blir gjort tilgjengelig på einnsyn.no.

Webinarer

Vi bruker Microsoft Teams til webinarer. E-postadresser og samtykker til påmeldte webinardeltakere samles inn og brukes til avvikling av webinar og eventuelt utsending av oppfølging.

Elektronisk signatur

Vi benytter Posten Signering til elektronisk signering internt og eksternt. Posten lagrer ikke kopier av det signerte dokumentet.

Butikkregisteret

Vi behandler følgende personopplysninger i Butikkregisteret: navn, e-post og telefonnummer til butikkdriver.

Henvendelser fra pressen

Vi behandler også personopplysninger i henvendelser fra pressen. Opplysninger som navn, kontaktinformasjon (e-post og telefon) og navn på arbeidsgiver eller oppdragsgiver blir registrert i Distriktssenterets medielogg. Dette gjør vi for å kunne håndtere henvendelser fra pressen på en oversiktlig og effektiv måte.

Grunnlaget for denne behandlingen er Distriktssenterets berettigede interesse i å sørge for god kommunikasjon med pressen, for å ivareta åpenheten i forvaltningen. Opplysningene slettes ved beskjed om endringer, eller dersom et pressemedlem ikke lenger ønsker å stå oppført i medieloggen.

Rettigheter

Alle som er registrert i Distriktssenterets, Merkur-programmet og enkelplanlegging.no sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger, og kan kreve at disse opplysningene blir rettet, slettet eller supplert.

Ta kontakt med Distriktssenterets personvernombud på [email protected] ved spørsmål om innsyn i egne personopplysninger.