Ansatte ved Distriktssenteret

Aina Sofie Brox

Rådgiver
Mobil: 911 86 680
Kontorsted: Alstahaug
Arbeider mest med:

Merkurprogrammet

Anna Hamre

Rådgjevar
Mobil: 988 21 355
Kontorsted: Sogndal
Arbeider mest med:

Merkur-programmet

Anne Irene Myhr

Rådgiver
Mobil: 481 68 279
Kontorsted: Steinkjer
Fylkeskontakt for: Rogaland, Buskerud og Østfold

Bjørn Richard Jensen

Rådgiver
Mobil: 932 68 568
Kontorsted: Alstahaug
Fylkeskontakt for: Troms og Finnmark
Arbeider mest med:

Analyse og sammenstilling
Bygdevekst
Næringsutvikling
Utviklingskapasitet

Børge Solbakk

Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 907 55 573
Avdeling: Stab
Kontorsted: Steinkjer
Arbeider mest med:

Børge har ansvar for drift av nettsidene våre og annet kommunikasjonsarbeid.

Christine Walnum

Rådgiver (permisjon til 28. februar 2025)
Mobil: 979 86 365
Kontorsted: Alstahaug

Dan-Erik Aggvin

Kommunikasjonssjef
Mobil: 924 77 147
Avdeling: Stab
Kontorsted: Steinkjer
Arbeider mest med:

Dan-Erik har det overordna ansvaret for Distriktssenteret sitt kommunikasjonsarbeid. Pressekontakt.

Hilde Aasenhuus Fjeldstad

Administrasjonskonsulent/ Personvernombud
Mobil: 920 50 695
Avdeling: Stab
Kontorsted: Steinkjer

Hildegunn Nordtug

Rådgiver
Mobil: 991 55 084
Kontorsted: Steinkjer
Arbeider mest med:

Analyse og sammenstilling
Stedsutvikling
Berekraftig samfunnsutvikling og verdiskaping

Inga Marie Skavhaug

Rådgiver (permisjon til 1. oktober 2024)
Mobil: 957 02 693
Kontorsted: Steinkjer
Arbeider mest med:

Ungdommens distriktspanel
Berekraftig samfunnsutvikling og verdiskaping

Ingvill Dahl

Avdelingsdirektør Utviklingskapasitet i distriktskommuner
Mobil: 481 68 273
Kontorsted: Alstahaug
Arbeider mest med:

Å styrke samarbeidet mellom Distriktssenteret og fylkeskommunene, og kunnskapsutvikling innen ulike fagområder.

Lillian Hatling

Rådgiver
Mobil: 48 16 82 75
Kontorsted: Steinkjer
Arbeider mest med:

Bolig og bomiljø
Analyse og sammenstilling
Innovasjon

Margit Langseth

Rådgiver
Mobil: 456 56 346
Kontorsted: Alstahaug
Fylkeskontakt for: Innlandet

Mari Johansen Aune

Rådgjevar (permisjon)
Mobil: 93286541
Kontorsted: Sogndal

Marianne Solbakken

Rådgiver
Mobil: 481 68 277
Kontorsted: Steinkjer
Fylkeskontakt for: Møre og Romsdal
Arbeider mest med:

Tilflytting
Inkludering

Marit Mellingen

Direktør
Mobil: 472 52 209
Avdeling: Stab
Kontorsted: Sogndal

Mona Handeland

Rådgiver
Mobil: 481 68 284
Kontorsted: Alstahaug
Fylkeskontakt for: Nordland

Morten Mediå

Rådgiver
Mobil: 990 36 086
Kontorsted: Alstahaug

Preben Woll Bostad

Rådgiver
Mobil: 450 02 983
Kontorsted: Sogndal
Fylkeskontakt for: Vestland

Roar Werner Vangsnes

Rådgjevar
Mobil: 481 68 289
Kontorsted: Sogndal
Fylkeskontakt for: Agder
Arbeider mest med:

Berekraftig samfunnsutvikling og verdiskaping

Sissel Karin Hals

Rådgjevar
Mobil: 994 57 387
Kontorsted: Sogndal
Arbeider mest med:

Merkur-programmet

Steinar Fredheim

Avdelingsdirektør Tenester i lokalsamfunn
Mobil: 481 68 274
Kontorsted: Sogndal
Arbeider mest med:

Fagansvarleg for Merkur-programmet. Koordinering av arbeidet nyskaping og innovasjon i distriktskommunar.

Torbjørn Wekre

Rådgiver
Mobil: 48 16 82 78
Kontorsted: Steinkjer
Fylkeskontakt for: Trøndelag

Tove Damås

Administrasjonssjef
Mobil: 481 68 272
Avdeling: Stab
Kontorsted: Steinkjer

Trude Risnes

Rådgjevar
Mobil: 481 68 287
Kontorsted: Sogndal
Fylkeskontakt for: Vestfold og Telemark
Arbeider mest med:

Bolig og bomiljø
Stedsutvikling

Victoria Brennset

Rådgjevar (permisjon til 9. mai 2025)
Mobil: 991 16 710
Kontorsted: Sogndal
Arbeider mest med:

Merkur-programmet