Ansatte ved Distriktssenteret

Aina Sofie Brox

Rådgiver
Mobil: 911 86 680
Kontorsted: Alstahaug
Fylkeskontakt for: Troms
Arbeider mest med:

Byregionprogammet

Ann Opheim Jørgensen

Rådgjevar
Mobil: 975 64 534
Kontorsted: Sogndal
Fylkeskontakt for: Sogn og Fjordane
Arbeider mest med:

Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet
Tilflytting, inkludering og stedstilhørighet
Regionalt samarbeid
Butikken som sosial arena (Merkur)

Anne Irene Myhr

Rådgiver
Mobil: 481 68 279
Kontorsted: Steinkjer
Fylkeskontakt for: Buskerud, Rogaland og Østfold
Arbeider mest med:

Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet
Kommunereform

Anne Kathrine Gårdvik

Rådgiver
Mobil: 975 75 995
Kontorsted: Alstahaug
Arbeider mest med:

Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet

Bjørn Richard Jensen

Rådgiver
Mobil: 932 68 568
Kontorsted: Alstahaug
Arbeider mest med:

Utredning og analyse
Næringsattraktivitet og verdiskaping
Utviklingskapasitet og resultater

Dan-Erik Aggvin

Kommunikasjonssjef
Mobil: 924 77 147
Kontorsted: Steinkjer
Arbeider mest med:

Dan-Erik har det overordna ansvaret for Distriktssenteret sitt kommunikasjonsarbeid. Pressekontakt.

Elisabeth Veivåg Helseth

Rådgjevar
Mobil: 922 84 041
Kontorsted: Sogndal
Arbeider mest med:

Verdiskaping natur og kultur
Regionalt samarbeid

Geir Lyngaas

Rådgiver
Mobil: 91 83 32 09
Kontorsted: Sogndal
Fylkeskontakt for: Telemark
Arbeider mest med:

Byregionprogrammet
Regionalt samarbeid

Grete Bækken Mollan

Seniorkonsulent
Mobil: 481 68 281
Kontorsted: Steinkjer
Arbeider mest med:

Administrasjon, Byregionprogrammet, Kommunereform, Statens pris for attraktiv by

Halvor Holmli

Direktør
Mobil: 481 68 271
Kontorsted: Steinkjer

Håvard Ese Eliassen

Nettredaktør
Mobil: 901 32 006
Kontorsted: Sogndal
Arbeider mest med:

Ansvarleg for distriktssenteret.no og kommunikasjonsrådgjevar.

Helge Schei

Rådgjevar
Mobil: 907 26 290
Kontorsted: Sogndal
Arbeider mest med:

Merkur-programmet

Hildegunn Nordtug

Rådgiver
Mobil: 991 55 084
Kontorsted: Steinkjer
Arbeider mest med:

Utredninger og analyse.

Innbyggerinvolvering.

Bolig og bomiljø.

Inga Marie Skavhaug

Rådgiver
Mobil: 957 02 693
Kontorsted: Sogndal
Fylkeskontakt for: Sogn og Fjordane
Arbeider mest med:

Inga Marie er for tiden i studiepermisjon.

Ingvill Dahl

Avdelingsleder Alstahaug
Mobil: 481 68 273
Kontorsted: Alstahaug
Arbeider mest med:

I 2018 arbeider Ingvill særlig med fagområdene Inkludering, Medvirkning og involvering, og deltar i prosjektet Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet. 

John Kåre Olsen

Rådgiver
Mobil: 481 68 283
Kontorsted: Alstahaug
Fylkeskontakt for: Finnmark

Lillian Hatling

Fagansvarlig analyse
Mobil: 48 16 82 75
Kontorsted: Steinkjer
Arbeider mest med:

Utredninger og analyse
Faglige nettverk
Regionalt samarbeid
Trender og framtidsbilder

Marianne Solbakken

Rådgiver
Mobil: 481 68 277
Kontorsted: Steinkjer
Fylkeskontakt for: Møre og Romsdal
Arbeider mest med:

Tilflytting, inkludering og stedstilhørighet
Regionalt samarbeid

Mona Handeland

Rådgiver
Mobil: 481 68 284
Kontorsted: Alstahaug
Fylkeskontakt for: Nordland
Arbeider mest med:

Bolig og bomiljø

Tilflytting og stedstilhørighet

Inkludering

Per Kjetil Jørgensen

Rådgjevar
Mobil: 473 44 487
Kontorsted: Sogndal
Arbeider mest med:

Merkur-programmet

Roar Werner Vangsnes

Rådgjevar
Mobil: 481 68 289
Kontorsted: Sogndal
Fylkeskontakt for: Aust- og Vest-Agder og Oppland
Arbeider mest med:

Verdiskaping, natur og kultur.
Tilflytting, inkludering og stedstilhørighet.
Regionalt samarbeid.
Butikken som sosial arena (Merkur)

Sissel Karin Hals

Rådgjevar
Mobil: 994 57 387
Kontorsted: Sogndal
Arbeider mest med:

Merkur-programmet

Steinar Fredheim

Avdelingsleiar Sogndal
Mobil: 481 68 274
Kontorsted: Sogndal

Torbjørn Wekre

Rådgiver
Mobil: 48 16 82 78
Kontorsted: Steinkjer
Fylkeskontakt for: Nord- og Sør-Trøndelag og Hedmark
Arbeider mest med:

Utviklingskapasitet
Næringsattraktivitet og verdiskaping
Regionalt samarbeid

Tove Damås

Kontorsjef
Mobil: 481 68 272
Kontorsted: Steinkjer

Trude Risnes

Rådgjevar
Mobil: 481 68 287
Kontorsted: Sogndal
Fylkeskontakt for: Hordaland
Arbeider mest med:

Bolig og bomiljø

Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet