Ansatte ved Distriktssenteret

Aina Sofie Brox

Rådgiver
Mobil: 911 86 680
Kontorsted: Alstahaug
Arbeider mest med:

Merkurprogrammet

Anne Irene Myhr

Rådgiver
Mobil: 481 68 279
Kontorsted: Steinkjer
Fylkeskontakt for: Rogaland, Viken
Arbeider mest med:

Ungdommens distriktspanel
Lokaldemokrati
Samfunnsplanlegging
Kommunereform

Bjørn Richard Jensen

Rådgiver
Mobil: 932 68 568
Kontorsted: Alstahaug
Fylkeskontakt for: Troms og Finnmark
Arbeider mest med:

Analyse og sammenstilling
Næringsutvikling
Utviklingskapasitet

Dan-Erik Aggvin

Kommunikasjonssjef
Mobil: 924 77 147
Kontorsted: Steinkjer
Arbeider mest med:

Dan-Erik har det overordna ansvaret for Distriktssenteret sitt kommunikasjonsarbeid. Pressekontakt.

Elisabeth Veivåg Helseth

Rådgjevar
Mobil: 922 84 041
Kontorsted: Sogndal
Arbeider mest med:

Analyse og samanstilling
Berekraftig samfunnsutvikling og verdiskaping
Elisabeth jobbar for tida med eit doktorgradsprosjekt.

Geir Lyngaas

Rådgiver
Mobil: 91 83 32 09
Kontorsted: Sogndal
Fylkeskontakt for: Vestfold og Telemark

Håvard Ese Eliassen

Nettredaktør
Kontorsted: Sogndal
Arbeider mest med:

Ansvarleg for distriktssenteret.no
Kommunikasjonsrådgjevar

Hilde Aasenhuus Fjeldstad

Administrasjonskonsulent/ Personvernombud
Mobil: 920 50 695
Kontorsted: Steinkjer

Hildegunn Nordtug

Rådgiver
Mobil: 991 55 084
Kontorsted: Steinkjer
Arbeider mest med:

Analyse og sammenstilling
Stedsutvikling
Berekraftig samfunnsutvikling og verdiskaping

Inga Marie Skavhaug

Rådgiver
Mobil: 957 02 693
Kontorsted: Steinkjer
Arbeider mest med:

Ungdommens distriktspanel
Berekraftig samfunnsutvikling og verdiskaping

Ingvill Dahl

Avdelingsleder Alstahaug
Mobil: 481 68 273
Kontorsted: Alstahaug
Arbeider mest med:

Å styrke samarbeidet mellom Distriktssenteret og fylkeskommunene, og kunnskapsutvikling innen ulike fagområder.

Jørgen Nilssen

Praktikant
Mobil: 48241700
Kontorsted: Sogndal

Lillian Hatling

Fagansvarlig analyse
Mobil: 48 16 82 75
Kontorsted: Steinkjer
Arbeider mest med:

Bolig og bomiljø
Analyse og sammenstilling

Liss Iren Larsen

Førstekonsulent
Mobil: 908 88 091
Kontorsted: Alstahaug
Arbeider mest med:

Merkurprogrammet

Mari Johansen Aune

Rådgjevar
Mobil: 93286541
Kontorsted: Sogndal

Marianne Solbakken

Rådgiver
Mobil: 481 68 277
Kontorsted: Steinkjer
Fylkeskontakt for: Møre og Romsdal
Arbeider mest med:

Tilflytting
Inkludering

Marit Mellingen

Direktør
Mobil: 472 52 209
Kontorsted: Sogndal

Mona Handeland

Rådgiver
Mobil: 481 68 284
Kontorsted: Alstahaug
Fylkeskontakt for: Nordland

Morten Mediå

Rådgiver
Mobil: 990 36 086
Kontorsted: Alstahaug

Per Kjetil Jørgensen

Rådgjevar
Mobil: 473 44 487
Kontorsted: Sogndal
Arbeider mest med:

Merkur-programmet

Preben Woll Bostad

Rådgiver
Mobil: 450 02 983
Kontorsted: Sogndal

Ragnhild Godal

Rådgiver
Mobil: 918 06 446
Kontorsted: Alstahaug
Fylkeskontakt for: Innlandet
Arbeider mest med:

Samfunnsplanlegging
Berekraftig samfunnsutvikling og verdiskaping
Prosessledelse
Veiledningspilot

Roar Werner Vangsnes

Rådgjevar
Mobil: 481 68 289
Kontorsted: Sogndal
Fylkeskontakt for: Agder
Arbeider mest med:

Berekraftig samfunnsutvikling og verdiskaping

Sissel Karin Hals

Rådgjevar
Mobil: 994 57 387
Kontorsted: Sogndal
Arbeider mest med:

Merkur-programmet

Steinar Fredheim

Avdelingsleiar Sogndal
Mobil: 481 68 274
Kontorsted: Sogndal
Arbeider mest med:

Fagansvarleg for Merkur-programmet

Torbjørn Wekre

Rådgiver
Mobil: 48 16 82 78
Kontorsted: Steinkjer
Fylkeskontakt for: Trøndelag

Tove Damås

Kontorsjef
Mobil: 481 68 272
Kontorsted: Steinkjer

Trude Risnes

Rådgjevar
Mobil: 481 68 287
Kontorsted: Sogndal
Fylkeskontakt for: Vestland
Arbeider mest med:

Bolig og bomiljø
Stedsutvikling
Analyse og samanstilling