Enkelplanlegging.no

Rettleiaren skal bidra til at små kommunar gjer gode val og planlegg gode prosessar for kommuneplanlegginga si.

Enkelplanlegging.no skal gje rettleiing i minimumskrava til kommunalt planarbeid, og gje innspel til gode arbeidsmåtar, kunnskapskjelder og støttespelarar.  

En kvinne står ved et arbeidsbord. En PC-skjerm på bordet viser nettsiden enkelplanlegging.no