Guider, arbeidsmetoder og verktøy

Distriktssenteret har lang erfaring med å veilede distriktskommuner som skal lede prosesser innenfor lokal samfunnsutvikling. Her finner du guider til utviklingsarbeid, og veiledning i hvordan du kan bruke et knippe velprøvde arbeidsmetoder og verktøy.

Guider

Veiledning i hvordan du kan jobbe med ulike prosesser i din kommune.

Din guide til vellykket prosessarbeid

Denne guiden gir retning til prosessarbeidet, og foreslår velprøvde arbeidsmetoder og vertkøy du kan ta i bruk.

Kom i gang med prosessarbeidet

Slik kan du rigge en tilflyttertjeneste

En kommunal tilflyttertjeneste kan bidra til å bremse befolkningsnedgang ved at flere av de som har kommet velger å bli boende fremfor å flytte videre.

Slik kan du rigge en innflyttertjeneste

10-punktsmodellen for lokalt utviklingsarbeid

10-punktsmodellen er en metodikk for systematisk arbeid med å utvikle gode steder å bo besøke og drive næring.

Prøv 10-punktmodellen

Arbeidsmetoder og verktøy

Veiledning i hvordan du kan bruke ulike arbeidsmetoder og verktøy.
Kan brukes som en del av et prosessarbeid, eller som frittstående aktiviteter.

Illustrasjon som viser kapasitetsdiamanten

Kapasitetsdiamanten – finn utviklingskapasiteten din

Kapasitetsdiamanten er et verktøy som hjelper deg å finne områder der du kan styrke utviklingskapasiteten i din kommune.

Prøv kapasitetsdiamanten
Person på talerstol i tom kommunestyresal

Lokaldemokrativeilederen

Lokaldemokrativeilederen presenterer grunnleggende sider ved lokaldemokratiet, og viser hvordan kommuner kan jobbe godt med lokaldemokratiske spørsmål.

Les mer

Ønsker du å vite effekten av utviklingsmidlene?

Ved hjelp av denne metoden kan du finne ut hvilken effekt utviklingsmidlene gir.

Les mer

Prioriteringsverktøy for samfunnsutvikling

Dersom du vil oppnå en god samfunnsutvikling – prioritér det som er viktig og samtidig mulig å påvirke.

Dette verktøyet hjelper deg på veg

Samarbeidstesten

Dette enkle verktøyet bidrar til å øke bevisstheten om styrker og svakheter i samarbeidet.

Prøv samarbeidstesten