Guider, arbeidsmetoder og verktøy

Distriktssenteret har lang erfaring med å veilede distriktskommuner som skal lede prosesser innenfor lokal samfunnsutvikling. Her finner du guider til utviklingsarbeid, og veiledning i hvordan du kan bruke et knippe velprøvde arbeidsmetoder og verktøy.

Guider

Veiledning i hvordan du kan jobbe med ulike prosesser i din kommune.

Skilt som peker mot høgre. Foto.

Din guide til vellykket prosessarbeid

Denne guiden gir retning til prosessarbeidet, og foreslår velprøvde arbeidsmetoder og verktøy du kan ta i bruk.

Kom i gang med prosessarbeidet
Illustrasjon: 5 personer, og 1 person bak tegnebrett. Grafikk.

Slik kan du rigge en tilflyttertjeneste

En kommunal tilflyttertjeneste kan bidra til å bremse befolkningsnedgang ved at flere av de som har kommet velger å bli boende fremfor å flytte videre.

Slik kan du rigge en innflyttertjeneste
6 personer som hopper. Foto.

10-punktsmodellen for lokalt utviklingsarbeid

10-punktsmodellen er en metodikk for systematisk arbeid med å utvikle gode steder å bo besøke og drive næring.

Prøv 10-punktmodellen

Arbeidsmetoder og verktøy

Veiledning i hvordan du kan bruke ulike arbeidsmetoder og verktøy.
Kan brukes som en del av et prosessarbeid, eller som frittstående aktiviteter.

To personer ser på en laptop. Stock foto.

Dialog- og tillitssjekken

DIalog- og tillitssjekken hjelper deg å kartlegge korleis dei som deltek i ein prosess oppfattar kvaliteten på dialogen.

Prøv dialog- og tillitssjekken
Illustrasjon som viser kapasitetsdiamanten

Kapasitetsdiamanten – finn utviklingskapasiteten din

Kapasitetsdiamanten er et verktøy som hjelper deg å finne områder der du kan styrke utviklingskapasiteten i din kommune.

Prøv kapasitetsdiamanten
Person på talerstol i tom kommunestyresal

Lokaldemokrativeilederen

Lokaldemokrativeilederen presenterer grunnleggende sider ved lokaldemokratiet, og viser hvordan kommuner kan jobbe godt med lokaldemokratiske spørsmål.

Les mer
To opne håndflater med en gul blomst. foto.

Ønsker du å vite effekten av utviklingsmidlene?

Ved hjelp av denne metoden kan du finne ut hvilken effekt utviklingsmidlene gir.

Les mer

Prioriteringsverktøy for samfunnsutvikling

Dersom du vil oppnå en god samfunnsutvikling – prioritér det som er viktig og samtidig mulig å påvirke.

Dette verktøyet hjelper deg på veg
4 personer jobber med grupperabeid rundt et bord. Foto.

Samarbeidstesten

Dette enkle verktøyet bidrar til å øke bevisstheten om styrker og svakheter i samarbeidet.

Prøv samarbeidstesten