Nettbaserte samarbeidsverktøy

Det er ikke alltid mulig eller hensiktsmessig å få samlet alle deltakerne til et fysisk arbeidsmøte eller -verksted. Heldigvis finnes det mange nettbaserte verktøy som gjør det mulig å samarbeide digitalt.

Planter, laptop i bakgrunn. Foto.

Generelt om verktøyene

Det finnes flere ulike digitale samarbeidsverktøy, og de fleste kommer i både gratis- og betalingsversjon. Verktøyene er gjerne lagt opp slik at du må lage deg en brukerkonto for å kunne opprette de ulike dokumentene eller arbeidsflatene du vil bruke. Etter at du har opprettet disse, kan du som regel invitere brukere til samarbeid uten at de trenger å opprette konto. Her er noen eksempler på slike verktøy.

Samarbeide i dokumenter

Google Docs: Dette verktøyet lar deg opprette og dele et tekstdokument som du kan skrive i på samme måte som f.eks MS Word. Flere personer jobbe i samtidig i samme dokument - fra hver sin PC, nettbrett eller til nød mobiltelefon. Passer fint for eksempel dersom dere skal samarbeide om tekst.

Digitale arbeidstavler

Miro: Dette verktøyet lar deg opprette digitale tavler - såkalte boards - som du kan skrive på, henge opp digitale gul-lapper, tegne opp piler, figurer, tekstbokser og lignende. Flere personer jobbe i samtidig i samme dokument - fra hver sin PC eller nettbrett. Passer fint til for eksempel idémyldringer.

Det finst flere verktøy som ligner på Miro - for eksempel Mural eller Padlet

Quiz og meiningsmålinger

Mentimeter: Ofte omtalt som "Menti". Dette verktøyet lar deg opprette enkle quizzer eller spørreunderesøkelser som deltakerne enkelt kan besvare ved hjelp av mobiltelefon eller datamaskin. Resultat kan vises fortløpende, og oppsummeres for eksempel i form av ordskyer.

Husk!

Husk at det er du selv som sluttbruker som er ansvarlig for å sette deg inn i de brukervilkårene som hører til de ulike verktøyene.