Lokaldemokrativeilederen

Lokaldemokrativeilederen presenterer grunnleggende sider ved lokaldemokratiet, og viser gjennom praktiske eksempler hvordan kommuner kan jobbe godt med lokaldemokratiske spørsmål.

Person på talerstol i tom kommunestyresal