Fagområde: Samfunnsplanlegging

Webinar i opptak: Nye befolkningsframskrivinger fra SSB og Telemarksforsking

Bli med på webinar der SSB og Telemarksforsking forteller om sine ferske befolkningsframskrivinger. Se presentasjoner og opptak av webinar her.

Presentasjon Sturla Løkken, SSB

Presentasjon Knut Vareide, Telermarksforsking


Prognoser for befolkningsutvikling er svært viktig i kommunens og fylkeskommunens planlegging. Både Statistisk sentralbyrå SSB og Telemarksforsking har nylig kommet med oppdaterte framskrivinger, med ulike modeller til grunn. Hva forteller framskrivingene, og hva betyr det for kommunene?

Hovedtrekkene hos begge er at byene og områdene rundt vil få sterk befolkningsvekst i årene framover, mens mange distriktskommuner vil oppleve en nedgang i folketallet. Men, Telemarksforsking skiller seg fra SSBs framskriving ved at nedgangen i befolkning i de minst sentrale kommunene vil være enda mer negativ.

For den enkelte kommune kan ulikheten i framskrivingene være store. Skal kommunen planlegge for vekst, stagnasjon eller nedgang?

Disse får du høre

Sturla A. Løkken, forsker SSB

Sturla A. Løkken forsker på demografi, arbeidsmarked og utdanningsøkonomi. Han jobber spesifikt med befolkningsframskrivninger i SSB.

Den 18. august kom SSB med oppdaterte framskrivinger fram til 2050 for hver enkelt kommune.

Knut Vareide, forsker Telemarksforsking

Knut Vareide forsker på regional utvikling. Modellene Vareide har utviklet brukes av mange kommuner som grunnlag for strategiutvikling og samfunnsplanlegging.

Her finner du Telemarksforskning sine framskrivinger.

Målgruppe og varighet

Målgruppe for webinaret er alle som er interesserte i framskrivinger og befolkningsprognoser. Webinaret varer i ca 1 time.