Fagområde: Samfunnsplanlegging

Webinar i opptak: Når befolkningsprognosene spriker – hva skal vi tro på?

God kunnskap om hvordan utviklingen går i kommunen er viktig for å sette gode mål og hensiktsmessige tiltak. Men hva skal kommunen gjøre når kunnskapsgrunnlaget er usikkert, og ulike prognoser peker i ulike retninger? Se webinaret i opptak her.

Prognoser for befolkningsutvikling er svært viktig i kommunens arbeid med planstrategi. BEFREG er SSB sin modell for befolkningsframskrivinger fram til år 2040. SSB er tydelige på at framskrivinger er usikre, spesielt langt fram i tid og spesielt i små kommuner.

Telemarksforsking har sin egen modell, som først og fremst skiller seg fra SSB sin ved hvordan sannsynlighet for flytting beregnes. I følge Knut Vareide har sentraliseringskreftene større betydning i Telemarksforsking sin modell enn i SSB sin. Den er også mindre optimistisk med hensyn til framtidige fødetall. For distriktskommuner kan ulikhetene i prognosene fra de to modellene være dramatiske.

Dette webinaret handler om befolkningsprognosers betydning for distriktskommunene som samfunnsutvikler, planlegger og tjenestetilbyder. Webinaret varer i ca 1 time.

Disse får du høre

Foto: SSB

Stefan Leknes, SSB
Presentasjon

Forsker blant annet på regionaløkonomi, flytting, bosetningsmønstre og befolkningsframskrivinger. Jobber med befolkningsframskrivninger i SSB.

Knut Vareide, Telemarksforsking
Presentasjon

Forsker innenfor fagfeltet regional utvikling. Modellene Vareide har utviklet brukes av mange kommuner som grunnlag for strategiutvikling og samfunnsplanlegging.

Foto: Morten Stene

Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling
Presentasjon

Forsker med regionaløkonomi og samfunnsanalyser som spesialområder. Har på oppdrag fra Distriktssenteret intervjuet noen kommuner og fylkeskommuner om deres bruk av SSBs og Telemarksforsking sine befolkningsprognoser.

Prognoser for din kommune

Vil du vite hvordan Telemarksforskings sine analyser er for din kommune? På denne siden kan du søke opp analyser av alle kommuner i sentralitetsklasse 5 og 6. Her ligger både analyser av næringsttraktivitet og bostedsattraktivitet. Under overskriften «scenarier» finner du befolkningsprognoser.