Fagområde: Samfunnsplanlegging

Foredrag: Forutsetninger for god samfunnsplanlegging i små distriktskommuner

God overordnet strategisk planlegging i kommunene er viktig. Hvordan kan små distriktskommuner jobbe godt med samfunnsplanlegging?

Mindre distriktskommuner kan drive god kommuneplanlegging, men det er noen viktige forutsetninger som må være på plass. Prosessen må kunne planlegges og gjennomføres ut fra kommunens egne forutsetninger.

I dette foredraget deler Anne Irene Myhr og Hildegunn Nordtug kunnskap fra kartlegginger og prosjekter som handler nettopp om samfunnsplanlegging i distriktskommuner.

Foredraget varer ca 20 minutt, og målgruppen er ansatte i kommuner, fylkeskommuner og statsforvalterembeter som jobber med samfunnsplanlegging og lokal utvikling.

Stikkord: