Webinar i opptak: Kan kontorfellesskap gjøre distriktskommunene mer attraktive?

Er kontorfelleskap noe annet enn hjemmearbeid og fjernarbeid? Og er det slik at bedrifter som ikke tilbyr fleksibilitet med arbeidsplasser på bygda mister arbeidstakere? Se opptak av webinar!

Last ned presentasjon: Joakim Systaddal, Sogndal kommune og Line Bjelde, Sogn Næring.


Målet med webinaret er å dele gode eksempler og erfaringer fra etablering av kontorfellesskap. Kan tilrettelegging av kontorfellesskap øke attraktiviteten til stedet, bidra til en sterkere geografisk spredning av kompetansearbeidsplasser, skape fagmiljø og øke næringsattraktiviteten?

Og: Hva bør være kommunene sin rolle i etableringen av kontorfellesskap?

Disse får du høre

FUS – arbeidsfellesskap i Sogn. Line Bjelde, Sogn Næring, og Joakim Systaddal, Sogndal kommune forteller om ideen, etableringene, behovet og bruken av det distribuerte sømløse arbeidsfellesskapet

Nye Samvirke AS i Os i Østerdalen tilbyr lokaler og fasiliteter for fastboende, tilflyttere og tilbakeflyttere. Eirik Bækken fra bedriften Marketmap har en av sine avdelinger i Samvirkebygget.

Distriktssenteret ved Torbjørn Wekre innleder på temaet.

Målgruppe og varighet

Målgruppen for webinaret er kommuner i Distrikts-Norge hvor det allerede finnes kontorfellesskap, eller som vurderer å etablere.

Webinaret varer i ca. 1 time, og det blir mulig å stille spørsmål til innlederne.