Webinar i opptak: Innbyggerinvolvering styrker demokratiet

Hva kan nyvalgte lokalpolitikere i norske kommuner lære av svenskene? Svenske Piteå kommune har gjort innbyggerinvolvering til en del av sitt styringssystem. De har høy valgdeltakelse, og mener at involveringen faktisk styrker det representative demokratiet. Se webinar i opptak her.

Webinaret varer ca 1 time. Målgruppe er nyvalgte kommune- og fylkestingsrepresentanter.

Piteå kommune i Sverige

Innbyggerinvolvering kan gjøres på mange måter. Piteå kommune i Sverige har gjort innbyggerinvolvering til en sentral del av kommunen sitt styringssystem. I webinaret forteller Piteå-ordfører Helena Stenberg  om Piteå kommune sin helhetlige satsing, den politiske styringen og resultatene de høster.

I sitt inlegg viser Helena til heftet «Att genomföra medborgardialog«, som Piteå har laga i arbeidet sitt.

Ålesund kommune

I tillegg forteller Kari Grindvik, leder av arbeidsgruppa for politisk organisering, lokaldemokrati og innbyggermedvirkning i Ålesund kommune, om dilemma som kan oppstå når nyvalgte politikere skal balansere hensynet til partiprogrammet med innbyggernes ønsker og synspunkter.

Distriktssenteret orienterer også om hvordan godt samspill mellom kommunen og innbyggerne kan gi en mer utviklingsorientert kommune.