Webinar i opptak: Livskraft gjennom mangfold

Innovasjon med utgangspunkt i særpreg og historie. Utradisjonelle satsinger som skaper bolyst! La deg inspirere av to mikrosamfunn langt til havs: Træna og Myken. Se webinar i opptak her.

Hva kan vi lære av mikrosamfunnene? Det finnes mange innfallsvinkler til lokal samfunnsutvikling. På Træna satser de på mangfold, mens fiskeværet Myken opplever trivsel og tilflytting gjennom helt nye satsinger. Webinaret varer ca. 1 time.

Træna

Trænasamfunnet arbeider langsiktig for et livskraftig lokalsamfunn under parolen Tenk Træna. En rekke gjennomtenkte og handlingsrettede tiltak er iverksatt. I 2018 ble Træna kåret til Årets Innovasjonskommune av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.

Fra Træna kommune deltar utviklingssjef Moa Björnson for å snakke om virkningsfulle modeller for samfunnsutvikling.  Du får høre hvordan de med nye grep klarer å lokke frem kreativitet og samskapingsevne hos lokalbefolkningen og hvordan de tiltrekker seg mennesker fra hele verden.

To personar blant stort destillasjonsapparat

Myken: Et fiskevær med eget whiskydestilleri: Myken Destilleri. Foto: Roar Larsen.

Myken

Det gamle fiskeværet Myken ligger 32 km fra fastlandet i Helgelandskommunen Rødøy. Det lille samfunnet har i flere tiår balansert hårfint på «eksistensgrensen» med sine 5 – 15 innbyggere. De siste årene har nedgang og pessimisme snudd til omfattende næringsutvikling, vekst i turismen og ny optimisme for et sakte økende antall fastboende.

Fra Myken kommer Roar Larsen, tilflytter og daglig leder på Myken Destilleri. Han forteller om utradisjonelle satsinger langt til havs. Hør om hva som har skjedd og hva som har hjulpet på veien. Det025 handler i stor grad om godt samarbeid og god moralsk støtte fra omverdenen.

Nordland fylkeskommune

I tillegg kommer Rannveig Klæboe Essarti, rådgiver for kulturnæring i Nordland fylkeskommune. Hun vil si litt om fylkeskommunens rolle som medspiller i lokal samfunnsutvikling:

  • Hvordan kan vi planlegge og tenke helhet slik at det vi tilrettelegger for lokalbefolkningen også kan brukes innen reiselivs- og opplevelsesnæringen og vice versa?
  • Hvilke spørsmål bør vi stille oss før vi inviterer besøkende hjem til vårt lokalsamfunn?

Målgruppe for webinaret

  • Utviklingsaktører i små og mellomstore kommuner.
  • Interessant for deg som arbeider innen kultur, næring, samfunnsutvikling og planlegging.
  • For deg som ønsker å høre om hvordan Træna og Myken skaper attraksjonskraft.
Stikkord:
Steder: