Webinar i opptak: Unge satser i distriktene

Hva kjennetegner kommuner som lykkes med næringsutvikling? Hva ønsker unge og idérike mennesker seg av kommunen? Se videostrøm fra webinar.

Webinaret inneholdt

  • Sammenstilt kunnskap om den kommunale næringsutviklingsrollen
  • Erfaringer fra unge gründere, og hvilke ønsker og forventninger de har til kommunen
  • Erfaringer fra kommuner som har tatt grep og gjort seg attraktiv for unge som ønsker å bosette seg i kommunen

I tillegg til Distriktssenteret, fikk du høre

Målgruppe

  • Nærings- og samfunnsutviklere i distriktskommuner
  • Politisk og administrative ledere i kommunen