Fagområde: Ung i Distrikts-Norge

Forskerverksted i opptak: Ung i Distrikts-Norge

Ligger det muligheter i skolene og deres samarbeid med lokalt arbeidsliv i distriktene? Er det geografiske forskjeller i utenforskap mellom sentrale og rurale kommuner?

Tittelbilde med teksten: Webinar. Forskerverksted, Ung i distrikts-Norge

Torsdag 16.02.23 arrangerte Distriktssenteret det andre digitale forskerverksted Ung i Distrikts-Norge. Nesten 100 påmeldte fra kommuner, fylkeskommuner, departementer, NAV, Distriktssenteret og mange andre deltok. Fem innledere snakket om rural ungdom i Norden, ungt utenforskap i rurale strøk, distriktsungdom og skole i distriktene, karrierelæring for unge i distriktet og jakta på superkreftene. Her kan du se alle innleggene i opptak.

Mari Wøien Meijer, Nordregio

Mari snakket om rural ungdom og viste sammenhenger mellom skolenedleggelser i rurale strøk, frafall i skolen og geografiske forskjeller i utenforskap. Unges utdanningsvalg i sentrale og rurale områder i Norden er også forskjellig. I rurale strøk velger ungdom i større grad yrkesutdanninger på videregående skole. Til slutt fortalte hun om Nordisk ungdomspanel som akkurat er satt i gang etter modell av Ungdommens Distriktspanel i Norge. 

 

Tonje Fyhn, Norce

Tonje forteller om som er unge utenfor i Norge og hvilke faktorer som gir risiko for ungt utenforskap, skolefrafall og om betydningen av ungdoms psykiske helse. Til slutt snakket hun om de geografiske forskjellene i ungt utenforskap i Norge mellom sentrale og mindre sentrale kommuner.

 

Unn-Doris K. Bæck, UIT

Unn-Doris snakker om distriktsungdom, det urbane ethos, distriktsskolens utilstrekkelighet og learning to leave. Hun forteller om det nordnorske paradokset med at regionen har stort behov for arbeidskraft samtidig som at ungdommen flytter ut av landsdelen. Hun spør om skolen selv er en driver i at ungdommen flytter ut? Til slutt peker hun på at det også finnes muligheter i distriktsskolene.

 

Trond Buland, NTNU samfunnsforskning

Trond snakker om behovet for samskap karrierelæring for unge i distriktet. Han forteller om ungdommen i Selbu som i stor grad velger yrkesfaglig linjer på videregående. Ungdommene er stort sett fornøyde med karriereveiledningen de har fått, men etterlyser en mer praksisnær karrierelæring med utprøving og praksis i bedrifter.

 

Tonje Bjerkan, Nordfjordakademiet

Tonje snakker om jakta på superkreftene hele veien fra barnehage til arbeidslivet. Hun forteller om en del av de programmene de har for å få barn og ungdom kjent med de mulighetene som er i deres lokale arbeidsmarked i Nordfjord. Programmene strekker seg hele oppveksten fra barnehage til ungdommene drar ut for å studere.