Webinar i opptak: Innbyggerinvolvering

Jobber du med plan og utvikling i kommunen? Her kan du se opptak av webinar om innbyggerinvolvering. Bruk en liten time og få påfyll av kunnskap og inspirasjon sammen med oss.

Presentasjoner

Hildegunn Nordtug – seniorrdågiver, Distriktssenterert
Hvordan innbyggerinvolvering gir mer kunnskap, økt mobilisering og medansvar.

Per Morten Bjørgum – Samfunnsplanlegger, Steinkjer Kommune
Astrid Skogseth – prosessleder, Steinkjer Næringsselskap
Bolystteam-modellen i Steinkjer kommune

Stikkord: