Webinar i opptak: Hvorfor vil ungdom bo eller ikke bo i en distriktskommune?

Hva forklarer hvorfor unge ønsker å bosette seg i en distriktskommune eller ikke? Distriktssenteret presenterer en nasjonal undersøkelse om unges ønsker for framtidig bosted. Se presentasjoner og opptak av webinar her.

Se presentasjon fra webinaret


Som en del av arbeidet med Ungdommens distriktspanel, har Distriktssenteret gjennomført en nasjonal spørreundersøkelse om unges bostedsmotiv. Ønsker ungdom å bo i en distriktsskommune når de blir voksne? Hva er viktige kvaliteter for et framtidig bosted? Hvordan tror de livet i en distriktskommune vil være for dem?

Totalt 1 464 ungdommer og unge voksne besvarte hele undersøkelsen. Respondentene er fra hele landet, med overvekt av distriktsungdom. I webinaret vil vi legge fram resultatene fra undersøkelsen.

Webinaret er et av flere om ungdom i Distrikts-Norge som Distriktssenteret tilbyr høsten 2020.

Hildegunn Nordtug, rådgiver i Distriktssenteret

Nordtug har hatt hovedansvaret for den nasjonale spørreundersøkelsen. Nordtug har en Ph.D. i sosialpsykologi, og erfaring med å måle motivasjon og holdninger.

Ordførere, kommunedirektører, planleggere i kommuner og fylkeskommuner, frivillige lag og organisasjoner og forskere har alle interesse av å få med seg dette webinaret.

Webinaret varer i ca. 1 time.