Datasett: Nasjonal spørreundersøkelse om unges bostedsmotiv

Vi har spurt 1 464 unge under 30 år om hva de ønsker seg av et framtidig sted å bo, og hvilken motivasjon de har for å bo i en distriktskommune. Her finner du datasett med alle spørsmål og svar.

Som en del av arbeidet med Ungdommens distriktspanel, har Distriktssenteret gjennomført en nasjonal spørreundersøkelse om unges ønsker for framtidig bosted og motivasjon for å bo i en distriktskommune.

Undersøkelsen ble spredt både bredt og målrettet, og vi fikk komplette svar fra til sammen 1 464 ungdommer og unge voksne. Respondentene er fra hele landet, med overvekt av distriktsungdom (sentralitetsklasse 4, 5 og 6).

Datasettet inneholder spørsmål om blant annet:

  • Intensjon om å bosette seg i en distriktskommune
  • Holdning til å bosette seg i en distriktskommune
  • Hva som er viktig der man skal bosette seg i framtiden
  • Oppfatninger av hvordan livet i en distriktskommune vil være

Datasettet inneholder også en rekke bakgrunnsvariabler som:

  • Oppvekstkommune og bostedskommune. Dette har vi i tillegg kodet om til sentralitet (1-6).
  • Kjønn
  • Alder
  • Hvorvidt de er elev, student, lærling, arbeidstaker, arbeidssøker eller annet
  • Legning
  • Innvandringsbakgrunn

Last ned

Se også oversikt over kommuner, sentralitet og sentralitetsklasser i denne filen.

Dersom du bruker disse dataene vil vi gjerne høre om det, og vi minner på at det skal henvises til Distriktssenteret i evt. publikasjoner.

Stikkord: