Nasjonal spørreundersøkelse om unges bostedsmotiv

Vi har spurt 1 464 unge under 30 år om hva de ønsker seg av et framtidig sted å bo, og hvilken motivasjon de har for å bo i en distriktskommune. Her finner du datasett med alle spørsmål og svar.

Som en del av arbeidet i Ungdommens distriktspanel har Distriktssenteret gjennomført en nasjonal spørreundersøkelse om unges ønsker for framtidig bosted og motivasjon for å bo i en distriktskommune.

Undersøkelsen ble spredt både bredt og målrettet, og vi fikk komplette svar fra til sammen 1 464 ungdommer og unge voksne. Respondentene er fra hele landet, med overvekt av distriktsungdom (sentralitetsklasse 4, 5 og 6).

Datasettet inneholder spørsmål om blant annet:

  • Intensjon om å bosette seg i en distriktskommune
  • Holdning til å bosette seg i en distriktskommune
  • Hva som er viktig der man skal bosette seg i framtiden
  • Oppfatninger av hvordan livet i en distriktskommune vil være

Datasettet inneholder også en rekke bakgrunnsvariabler som:

  • Oppvekstkommune og bostedskommune. Dette har vi i tillegg kodet om til sentralitet (1-6).
  • Kjønn
  • Alder
  • Hvorvidt de er elev, student, lærling, arbeidstaker, arbeidssøker eller annet
  • Legning
  • Innvandringsbakgrunn

Last ned

Dersom du bruker disse dataene vil vi gjerne høre om det, og  vi minner på at det skal henvises til Distriktssenteret i evt. publikasjoner.

Rapport med våre analyser kommer.

Stikkord: