Webinar i opptak: Å være ung i Distrikts-Norge

Hva vet vi om ungdom i Distrikts-Norge. Hva er konsekvensene av at oppveksten i distriktet er annerledes enn i byen? Se presentasjoner og opptak fra webinar her.

Se presentasjon Rye

Se presentasjon Mellingen

Eksempler nevnt i Mellingen sitt innlegg

I Nord-Troms har ungene gått på skattejakt. Skatten kan være en historie, ulike dialekter, et kulturminne, en matrett eller rett og slett en fin plass.

Da Stavanger kommune skulle lage sin sentrumsplan, startet de med å kartlegge ungdommenes tilhørighet og forhold til sentrum.

Kommunene Flesberg, Nore og Uvdal og Rollag i Numedal gjennomførte i 2017-2019 et nærmiljøprosjekt der målet var å styrke befolkningens helse gjennom mer helsefremmende nærmiljøer.

Straumen i Inderøy kommune fikk prisen som Norges mest attraktive sted.

Rapporten «Førstelinje for utvikling av næringsliv i kommunene».

Vang i Valdres etablerer kontorfellesskap.

I Fjellregionen har regionrådet, kommunene og næringslivet arrangert «Skapende ungdomsmesse» hvert år i 17 år.

I Steinkjer Næringsselskap (førstelinja for næringsutvikling i Steinkjer) er tiltaket NærUngimplementert som en del av tenestetilbudet.


Distriktskommunene sin store utfordring i årene som kommer er demografien. Distriktssenteret mener at ungdommen selv er en del av løsningen på utfordringene. Men hva vet vi egentlig om distriktsungdom?

De erfaringene ungdommen har med seg fra oppveksten betyr noe for hvor de bosetter seg etter de er ferdige med utdanningen sin. Er kommunene klar over betydningen av å gi den mangfoldige ungdomsgruppen solide røtter? Disse spørsmålene vil vi prøve å finne svar på!

Webinaret er et av flere om ungdom i Distrikts-Norge som Distriktssenteret tilbyr høsten 2020.

Disse får du høre

Johan Fredrik Rye, professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Rye har laget en kunnskapsoversikt for Distriktssenteret med utgangspunkt i nyere forskning om distriktsungdommer. Hva sier forskningen om å være ung i distriktene. Hva er forskjellene mellom byene og distriktene, og hva er likhetene?

Marit Lofnes Mellingen, direktør i Distriktssenteret

Mellingen vil snakke om at kunnskap om ungdom kan brukes til å påvirke folketallsutviklingen, og at det er viktig å gi de unge solide røtter i oppveksten.

Målgruppe og varighet

Ordførere, kommunedirektører, planleggere i kommuner og fylkeskommuner, barne- og ungdomskoordinatorer i fylkeskommuner, frivillige lag og organisasjoner og forskere har alle interesse av å få med seg dette webinaret.

Webinaret varer i ca. 1 time.