Webinar i opptak: FNs bærekraftsmål i kommunal og regional planlegging

Hvordan brukes FNs bærekraftsmål i kommunal og regional planlegging? Her kan du se opptak av webinar der Nordlandsforskning forteller om verktøy, metoder og praktiske erfaringer.

Presentasjoner brukt under webinaret:

Åse Kristin Lundberg – Nordlandsforskning
Ida Stenbråten Harildstad – KMD


Nordlandsforskning har undersøkt hvordan bærekraftsmålene tas i bruk i kommunal og regional planlegging. Hvordan arbeider kommuner og regioner med dette i praksis, og hva slags erfaringer har de gjort? Resultatene av undersøkelsen er samlet i rapporten Strekk i laget – en kartlegging av hvordan FNs bærekraftsmål implementeres i regional og kommunal planlegging. Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet – KMD.

I tillegg har Nordlandsforskning kartlagt hvilke verktøy og metoder som er tilgjengelige for kommunene og fylkeskommunene, og vurdert behovet for videre utviklingsarbeid.

Disse får du høre

Aase Kristine Lundberg, forsker II Nordlandsforskning

Aase Kristine Lundberg forsker på bruk og vern av naturressurser, med fokus på legitimitet og konflikthåndtering i medvirkningsprosesser. Lundberg er prosjektansvarlig for utredningen hos Nordlandsforskning, og presenterer hovedfunn fra rapporten.

Ida Stenbråten Harildstad, seniorrådgiver KMD

Ida Stenbråten Harildstad jobber i planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Harildstad har ledet oppdragsgivers arbeide med rapporten, og forteller om bakgrunn for utredningen og arbeidet med å følge opp funnene.

Webinaret er arrangert av Distirktssenteret på vegne av Forum for stedsutvikling. Forumet er en faglig samarbeidsarena for by- og stedsutvikling bestående av: KMD, Distriktssenteret, Klima- og miljødepartementet, Riksantikvaren, Statens vegvesen, Helsedirektoratet og DOGA.

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Forum for stedsutvikling? Her melder du deg på!