Webinar i opptak: Kommunen som innkjøper

Kommunen kan legge til rette for at små og mellomstore bedrifter og lokale leverandører kan konkurrere om kommunale innkjøpsavtaler. I dette webinaret får du å lære mer om handlingsrommet i regelverket for offentlige anskaffelser.

Last ned presentasjon: Svend Boye, Oslo Ecnonomics og Andreas Hjortland, Inventura AS.
Last ned presentasjon: Ole Bjørn Moen, kommunedirektør og Richard Sandnes, controller – Oppdal kommune.


Oslo Economics har i samarbeid med Inventura AS levert rapporten Kommunen som innkjøper: Muligheter for å legge til rette for små og mellomstore bedrifter og konkurranse fra leverandører på bestilling fra Distriktssenteret.

Rapporten viser at det er store variasjoner på hvor mye som blir handlet lokalt hos små distriktskommuner. Det tyder på at det er et stort potensial for økt kjøp fra lokale leverandører.

Kommunene kan benytte seg av tiltak som generelt bedrer små og mellomstore/lokale leverandørers konkurransedyktighet i kommunale kontrakter.

I dette webinaret får du høre om hva som er kommunens handlingsrom i lov om offentlige anskaffelser, og de ulike tiltakene kommunen kan benytte seg av.

Du får møte disse

Svend Boye er utdannet siviløkonom fra BI i Oslo og er partner i Oslo Economics. Svends ekspertiseområde er anskaffelser og jobber både med konkrete anskaffelsesstrategier, samt utredning og evaluering av tiltak for å nå offentlige mål på anskaffelsesområdet.

Andreas Hjortland er jurist og partner i Inventura AS. Andreas har omfattende erfaring med med innkjøp i alle deler av offentlig sektor, og har gjort analyser, utredninger og evalueringer for flere departement og for Difi/DFØ.

Oppdal kommune er et godt eksempel på en kommune som bruker innkjøp som et strategisk virkemiddel, ikke kun en driftsoppgave. Oppdal har en gjennomtenkt strategi for å tilrettelegge for lokale virksomheter. Fra Oppdal får du møte controller Richard Sandnes og kommunedirektør Ole Bjørn Moen.

Målgruppe og varighet

Kommuner i Distrikts-Norge som ønsker å legge til rette for lokale bedrifter, sikre lokale arbeidsplasser og lokalt servicetilbud og stimulere lokal næringsutvikling er viktigste målgruppe for webinaret.

Webinaret varer i ca. 1 time.