Hvordan lykkes med ​ et varig interkommunalt ​samarbeid?

Vi har satt sammen kunnskap og erfaringer fra en rekke interkommunale samarbeidsprosjekter og forskningsrapporter innenfor regionalt samfunnsutviklingsarbeid.

I Webinaret som varer i 30 minutter får du innsikt i suksessfaktorene i regionale samarbeid innen samfunnsutvikling. Hvilke fordeler og ulemper finnes med samarbeid over kommunegrensene?

Mye av kunnskapen har Distriktssenteret hentet fra Byregionprogrammet. Fordeler og ulemper med interkommunalt samarbeid er i stor grad hentet fra veileder om interkommunalt samarbeid etter reglene i kommuneloven (KDD).

Tillit, lederskap og forankring

Det finnes ingen snarveier til å lykkes med regionalt samarbeid. God tillit på tvers av kommunene, et godt regionalt lederskap og en god forankring av samarbeidet i den enkelte kommune er tre viktige suksessfaktorer som alltid må være på plass om en skal lykkes med interkommunale samarbeid.

Dette høres kanskje ut som en selvfølge, men erfaring fra regionalt samarbeid rundt om i landet viser at det ofte er disse tingene som ikke er godt nok ivaretatt når en ikke lykkes med samarbeidet. 

Mål kvaliteten på deres samarbeidskonstellasjoner med samarbeidstesten. 

Interkommunale samarbeid har mange fordeler​

Det pekes på mange fordeler med interkommunalt samarbeid. Styrking av kvaliteten på kommunale tjenester ved etablering av større og mer robuste fagmiljø er noe som ofte trekkes frem. Samarbeid kan også styrke muligheten for å rekruttere og holde på arbeidskraft.

 

Spørsmål og svar

Her vil vi svare på de vanligste spørsmålene vi får om dette emnet. Dersom du har spørsmål etter å ha sett presentasjonen. Send en e-post til [email protected], så svarer vi deg så raskt som mulig.