Byregionprogrammet

Utviklingsprogram for byregioner – Byregionprogrammet – skal auke kunnskapen om samspelet mellom by og omland for å styrke den regionale vekstkrafta i desse områda. 37 byregionar med til sammen 213 kommuner deltok i programmet.

Sluttrapportar

Her finn du sluttrapportar for kvart byregionprosjekt.


Evaluering av Byregionprogrammet

Les evalueringen av Byregionprogrammet. Evalueringen er gjennom ført av IRIS og NIBR.


Kunnskap om byregionane

Oversikt over regionane med samfunnsanalyser, presentasjonar, status og kontaktinformasjon.

Fase 2

37 byregionar med over 200 kommunar deltar i fase 2 av Byregionprogrammet.

Videoforedrag og lysark

Lysark og videoforedrag frå nettverkssamlingane.

Litteratur og verktøy

Rapportar og annan litteratur, tips, veiledning og nyheitsbrev.


Kart over byregionane

Kontaktpersonar i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Byregrionprogrammet er eigd av KMD. Kontaktperosnar i KMD er

På KMD sine nettsider finn du meir infomasjon om programmet.

Byregionprogrammets oppbygging

Programmet var delt opp i to fasar: Fase 1 i 2014, og fase 2 frå 2015 til 2018.

Distriktssenteret si rolle

Distriktssenteret etablerte og drifta læringsnettverket mellom deltakarane i programmet. Distriktssenteret formidlar også relevant kunnskap frå programmet.

Vår kontaktperson for Byregionprogrammet er Aina Sofie Brox.