Webinar i opptak: Regionale myndigheters veiledning av distriktskommuner

Hvilke erfaringer har fylkeskommunene og statsforvalterne med veiledning av distriktskommuner i sentralitetsklasse 5 og 6?
83 ansatte i 10 fylker er intervjuet, og her kan du se presentasjon av rapporten.

Last ned presentasjon: Regionale myndigheters veiledning av distriktskommuner. Elisabeth Angell 2021.


Distriktsmeldingen og Demografiutvalget peker på to viktige utfordringer: Utviklingskraften i distriktene og tilgangen på nok og relevant arbeidskraft. Mange distriktskommuner har svært få ansatte til å jobbe med planlegging og samfunnsutvikling. God veiledning av distriktskommuner kan være et tiltak for å styrke utviklingskraft.

NORCE har på oppdrag av Distriktssenteret levert rapport om statsforvalternes og fylkeskommunenes veiledning av kommuner i sentralitetsklasse 5 og 6, knyttet til arbeidet med lokal samfunnsutvikling. Vi inviterer alle som deltok i kartleggingen og deres kolleger som har interesse for temaet til webinar med presentasjon av funnene.

Program

14:00 – 14:10 Velkommen – Geir Lyngaas, Distriktssenteret

14:10 – 14:40 Presentasjon av funn – Elisabeth Angell, Norce

14:40 – 14:45 Kommentar/refleksjon – Tove Krattebøl, Innlandet fylkeskommune

14:45 – 15:00 Elisabeth Angell svarer på spørsmål fra deltakerne

Stikkord: