Seminar i opptak: Nye innbyggere gir verdiskaping og nye muligheter

Forskere, politikere og de som jobber med integrering og inkludering i praksis deler kunnskap og erfaringer. Her lærer du de gode grepene som gir resultater i kvalifiserings- og inkluderingsarbeidet. Arrangør er Distriktssenteret og IMDi.

På dette seminaret får du ny kunnskap som kan bidra til at din kommune jobber bedre med å inkludere innvandrere i arbeidsliv og samfunnsliv.

  • Hvordan kan du som leder eller sentral medarbeider bidra til at kommunen, næringslivet og frivilligheten samarbeider bedre om å utnytte de mulighetene som innvandringen bringer med seg?
  • Hvordan gjøre inkluderingsarbeidet til en del av samfunns- og næringsutviklingsarbeidet?
  • Smarte grep for å få mer ut av integrerings- og utviklingskronene.

Tilflytting er en forutsetning for utvikling og vekst
Roger Trygve Solstad, IMDi

Lysark Solstad

Innvandring er samfunnsutvikling
Ingvill Dahl, avdelingsleder Distriktssenteret

Lysark Dahl

Fra problem til muligheter
Susanne Søholt, forsker NIBR

Lysark Søholt

Innvandring – en nøkkel for utvikling
Samtale med ordførerne Ragnhild Aashaug, Tolga kommune; Janne Fardal Kristoffersen, Lindesnes kommune og Marianne Sandahl Bjorøy, Fjell kommune

Jeg gjorde det
Michele Renee Widerøe, Nordnorsk Design- og arkitektursenter

Lysark Widerøe

Mennesker og millioner – integrering som samfunnsutviklingsgrep
Ola Morten Teigen, rådmann Hadsel kommune

Lysark Teigen

Ny karriere i Norge
Toril Sommerseth, Karrieresenteret Ytre Helgeland

Lysark Sommerseth

Det handler om rekruttering
Marit Måøy Holm, personalleder i Moen Marin Service

Lysark Måøy Holm

Den som intet våger intet vinner
Fatima Almanea, kommunepolitiker, jusstudent og bibliotekar

Målgruppe for seminaret

Målgruppe for seminaret er ordførere, rådmenn og kommunale ledere med ansvar for kvalifisering, inkludering, nærings- og samfunnsutvikling. Seminaret er også svært interessant for fagpersoner som jobber med feltet.

Om foredragsholderene

Fatima Almanea

PortrettbildeHvor skal skapet stå? Fatima er kommunepolitiker i Verdal, jusstudent og bibliotekar. Hun er 21 år, født i Irak og formet av Norge – og har stått støtt i krevende debatter om inkludering. Kanskje vi andre ikke ser de beste mulighetene?


Ola Morten Teigen

PortrettHvordan integrere integrering i all planlegging? Det har Ola Morten svaret på. Før var han kommunepolitiker i Stjørdal. Nå har han reist nordover for å passe på mennesker og millioner i Hadsel kommune. Var det et godt grep å flytte flyktningetjenesten fra NAV til å være direkte underlagt rådmannen? Det er ett av grepene Hadsel har gjort for å se integrering som samfunnsutvikling.


Michele Renee Widerøe

Portrett

Hva gjør du når du ikke er fornøyd med hvor du er i hverdagen? Michele kommer fra Cuba og er gift med en nordmann. Hun er interiørdesigner og kunstviter. Global Future var starten på vegen til å starte og lede Nordnorsk Design- og arkitektursenter.
Foto: Rune Stoltz Bertinussen


Marianne Sandahl Bjorøy

PortrettHvordan kan vi legge til rette for at flyktningene kommer raskt i arbeid? Fjell kommune har etablert et integreringsråd, sammensatt av flyktningene selv, ordfører og rådmann, der de ønsker å vise at de tar flyktningene sine behov på alvor og sikrer at de raskt kan få et tilrettelagt tilbud om arbeid.  Hvilke erfaringer har ordfører Marianne har fått?


Janne Fardal Kristoffersen

PortrettHva skjer hvis kommunene ikke tar integreringen på alvor? Hva skjer hvis kommunene ikke har forventninger til sine nye innbyggere? Som ordfører i Lindesnes kommune møter Janne utfordringene hver dag. Og sier at kommunene må bruke ressursene som trengs for å involvere næringsliv og frivilligheten i inkluderingsarbeidet. Men får de det til?


Ragnhild Aashaug

PortrettHvordan kan vi gi rogalendinger, nederlendere og eritreere de samme mulighetene hos oss? Fjellregionen trenger folk. Ragnhild er ordfører i Tolga kommune og regionrådsleder i Fjellregionen.  Hun mener at tidlig innsats for mestring og inkludering synliggjør at alle har ressurser samfunnet trenger. Klarer Fjellregionen å ta dem i bruk?


Susanne Søholt

PortrettHva kan kommuner og fylker i samarbeid med lokalt nærings- og organisasjonsliv gjøre for å inkludere nye innbyggere? Susanne har forsket mye på innvandring til Distrikts-Norge.  Innvandrere opplever både å bli inkludert og bli ekskludert i arbeidsliv, boligmarked og lokalsamfunn. Hva er det som gjør det? Hva er det som gjør at innvadrere blir inkludert eller ekskludert. Som forsker i Norsk institutt for by- og regionforsker (NIBR) har Susanne hatt ansvar for de to studiene Derfor blir vi her – innvandrere i Distrikt-Norge (NIBR 2012) og Sysselsetting av innvandrere – regionale muligheter og barrierer for inkludering (NIBR 2015). Begge på oppdrag for Distriktssenteret og IMDi.


Toril Sommerseth

PortrettHva gjør vi når innvandrere ønsker en ny karriere? Toril er leder for Karrieresenteret Ytre Helgeland. Hun har erfaring med å skape å samarbeid på tvers av etater og kommunegrenser. Hva er suksesskriteriene?

 


Marit Måøy Holm

Portrett

Hva gjør næringslivet når rekruttering av både flyktninger, arbeidsinnvandrere og lærlinger med fremmedspråklig bakgrunn, er avgjørende for å dekke behovet for arbeidskraft? Marit er personalleder på skipsverftet Moen Marin Service. I Ytre Namdal dominerer skipsverft og laks næringslivet, og innvandrere må til for å sikre arbeidskraft og opprettholde folketall. Hvordan har næringsliv og kommune sammen lyktes i rekrutteringsarbeidet?


Roger Trygve Solstad

PortrettHvor stor betydning har tilflytting for hvordan lokalsamfunn, kommuner og regioner skal utvikle seg i framtiden? Roger Trygve er assisterende regiondirektør i IMDi Nord og har mange tanker om hvor viktig tilgang på innbyggere, arbeidskraft og kompetanse er oss alle når fødselstallene er negative og befolkningen blir eldre.


Ingvill Dahl

PortrettHva har innvandrere å si for utviklingen av norske lokalsamfunn? Ingvill er avdelingssjef i Distriktssenteret, som blant annet har sett på hvor viktige innvandrere mange steder er for å opprettholde folketallet. Hvordan jobber kommunene for at innvandrere skal bli innbyggere?

 


Marte Hallem – konfransier

Som artist, skuespiller, manusforfatter og dokumentarist spiller Marte på mange tråder. Hos oss spiller hun på deltagerne og samler trådene.