Webinar i opptak: La frivilligheten medvirke

Aktiv bruk av frivillig sektor kan øke medvirkningen i lokalt utviklingsarbeid. Se opptak av webinar der Voss og Granvin forteller hvordan de arbeider med dette i sin nye kommune.

Innbyggerne ønsker økt medvirkning i lokale politiske saker. I tillegg sier seks av ti at medlemskap i et lag eller en forening øker muligheten for å påvirke i politiske saker og prosesser. Når innbyggerne og frivilligheten blir involvert i å utvikle sine lokalsamfunn, så utløser det også flere lokale ressurser for å få løst oppgavene.

Webinaret varer litt under en time.

Disse får du høre

Forsker i Ruralis, Jostein Brobakk, orienterer om hovedbudskapene i rapporten Innbyggermedvirknig i sammenslåtte kommuner. Last ned presentasjon Brobakk.

Voss kommune og Granvin kommune blir Voss Herad fra 1. januar 2020. Leder i fellesnemnda og ordfører i Voss kommune, Hans Erik Ringkjøp, forteller om planene for medvirkningsordninger i den nye kommunen. Last ned presentasjon Ringkjøp

Ordfører i Granvin herad, Ingebjørg Winjum, vil med utgangspunkt i prosjektet Granvin 2020 – fra kommune til bygd fortelle om frivilligheten som ressurs i lokalt utviklingsarbeid. Last ned presentasjon Winjum

Fra frivilligheten deltar Trude Starheim frå Vossajazz og Anne Lorentzen frå Granvin Turlag.

Stikkord: