Fagområde: Næringsutvikling

12 distriktskommuner som lykkes med næringsutvikling

Hvordan kan kommunen legge til rette for og stimulere til næringsutvikling? Hvilke resultater i form av både arbeidsplasser, verdiskaping og bosetting kan dette gi? Her gir vi 12 eksempler.

Distriktssenteret har utfordret 4 forskningsmiljø til å lete opp til sammen 12 distriktskommuner der det kan påvises en sammenheng mellom det kommuneorganisasjonen gjør og resultater for næringslivet. I alle kommuner finnes det et lokalt handlingsrom der kommuneorganisasjonen kan påvirke nærings- og samfunnsutviklingen. Kommunens rolle er spesielt viktig i distriktskommuner.

Eksemplene viser at

  • Næringsutvikling og samfunnsutvikling er to sider av samme sak, og kommunens roller, tjenester og initiativ må henge sammen. Her er Herøy, Hasvik og Alvdal spesielt gode eksempler.
  • God innsikt i og forståelse for næringslivets behov bidrar til at kommunen gjør det næringslivet forventer og kommunen framstår mer næringsvennlig. Her er Vågå, Selbu, Bykle, Surnadal og Luster spesielt gode eksempler.
  • ​Distriktskommuner som er proaktive og oppsøker næringslivet, tar initiativ til samarbeid, støtter og initierer utviklingsprosjekter, er mer suksessrike enn de som ikke prioriterer denne entreprenørrollen. Her er Overhalla, Berlevåg, Austevoll og Trysil spesielt gode eksempler.

Eksemplene er fordelt i 4 notater levert av forskningsmiljøene NORCE, Trøndelag Forskning og Utvikling, Oxford Reserach og Østlandsforskning. Flere av kommuneneksemplene er brukt i arbeidet med notatet Distriktskommuner som lykkes godt med næringsutvikling.