Fagområde: Næringsutvikling

Gode næringskommuner i distriktene

Dette notatet tar for seg 3 eksempler på gode næringskommuner: Luster, Austevoll og Bykle.

Notatet er levert av Oxford Research i forbindelse med at Distriktsenteret utfordret 4 forskningsmiljø til å lete opp til sammen 12 distriktskommuner der det kan påvises en sammenheng mellom det kommuneorganisasjonen gjør og resultater for næringslivet.