Fagområde: Næringsutvikling

Distriktskommuner som utnytter sitt handlingsrom for næringsutvikling

Notatet tar for seg 3 eksempler fra Nord-Norge: Berlevåg, Hasvik og Herøy.

Næringsutvikling og samfunnsutvikling er to sider av samme sak, og kommunens roller, tjenester og initiativ må henge sammen. Her er Herøy, Hasvik og Alvdal spesielt gode eksempler.

Notatet er levert av NORCE i forbindelse med at Distriktsenteret utfordret 4 forskningsmiljø til å lete opp til sammen 12 distriktskommuner der det kan påvises en sammenheng mellom det kommuneorganisasjonen gjør og resultater for næringslivet.