Fagområde: Næringsutvikling

Distriktskommuner som bidrar til næringsutvikling

Dette notatet tar for seg 3 eksempler på kommuner i Midt-Norge som bidrar til næringsutvikling: Surnadal, Overhalla og Selbu.

God innsikt i og forståelse for næringslivets behov bidrar til at kommunen gjør det næringslivet forventer, og kommunen framstår dermed mer næringsvennlig. Her er Selbu og Surnadal spesielt gode eksempler.

Notatet er levert av NORCE i forbindelse med at Distriktsenteret utfordret 4 forskningsmiljø til å lete opp til sammen 12 distriktskommuner der det kan påvises en sammenheng mellom det kommuneorganisasjonen gjør og resultater for næringslivet.