Fagområde: Kommunereformen

Kommunesammenslåing og regional utvikling

Dette notatet tar for seg identitet og tilhørighet, hvorfor det eventuelt er viktig og hvilken betydning den har for prosessene og resultatene av den kommunereformen.