Livskraftige lokalsamfunn – tilfeldig og planlagt?

Til 10-årsjubileet lanserer Distriktssenteret eit nytt hefte med alt frå gode eksempel på utviklingsarbeid til akademiske artiklar. Jubileumsheftet tek ikkje for seg historia til Distriktssenteret, men kunnskapen kommunane kan bruke for å lukkast med det lokale utviklingsarbeidet.

Kommunane si rolle som samfunnsutviklarar blir meir og meir kompleks. Det gjer det viktigare for kommunen å mobilisere på tvers av sektorar, i og utafor kommuneorganisasjonen. I jubileumsheftet presenterer vi praktiske eksempel frå lokalt utviklingsarbeid, nye forskingsresultat, akademiske tekstar og skråblikk som på kvar sin måte kan vere nyttige i arbeidet.

Vi presenterer også nokre av dei arbeidsmåtane og verktøya som kan vere gode å bruke kan bruke for å forstå og møte utfordringane.

Få hefte tilsendt

Kommunar, fylkeskommunar eller andre som ynskjer trykte hefte til arrangement, møter eller opplæring kan bestille hefte ved å fylle inn skjema under. Hefte blir tilsendt kostnadsfritt.

  • Brukes til sporing av pakke
  • Du kan bestille inntil 9
  • Opplysningar som samlast inn i dette skjemaet vil bli brukt til å sende ut hefter til bestillar. Opplsyningane vil bli sletta etter at formålet med innsamling er utgått, i henhold til vår personvernerklæring. Informasjon om kva hefta skal brukast til vil bli skilt fra personopplysningane.