Attraktivt – for hvem? Hefte om framtidas stedsutvikling

Eksempler, råd og anbefalinger til stedsutvikling i distriktene.

Heftet viser resultater av arbeid med stedsutvikling i noen distriktskommuner, og erfaringer og anbefalinger fra deltakere på Innovasjonsfestivalen på Åndalsnes i november 2019. Tematisk har vi kobla nærings- og gründerutvikling med stedsutvikling.

Innhold og tema som blir belyst

  • Handel i endring
  • Medvirkning og samskaping i arbeid med ny sentrumsplan i Sjøholt i Ålesund kommune
  • Samspill mellom arkitektur, natur, mat og kulturopplevelser på Stokkøya i Åfjord kommune
  • Trivsel og gode betingelser for nærbutikken, biblioteket som samfunnsmotor, møteplasser og fellesskap. Tematiske utdrag fra gruppearbeid
  • Suksessfaktorer for å lykkes med stedsutvikling
  • Bolystteam som metode for å skape utvikling i bygdene i Steinkjer kommune
  • Innovasjon bygd på tradisjon i Træna kommune
  • Kultur og opplevelser som drivkraft i bygdebyen Hemnesberget i Hemnes kommune

Eksemplene og erfaringer kan brukes som læring og inspirasjon til praktikere, politiske og administrative ledere i distriktskommuner.

Samarbeid med Møre og Romsdal

Heftet er produsert i samarbeid mellom Distriktssenteret og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Kontaktperson:
Ingvild Gjerdset

Rådgivar og arkitekt MNAL, Møre og Romsdal fylkeskommune
[email protected]
+47 990 08 706
+47 71 28 03 44