Fagområde: Kommunereformen

Nærdemokratiske ordninger

Dette notatet tar for seg nærdemokratiske ordninger og er levert i fobindelse med Distriktssenterets workshop om temaet i oktober 2014.

Notatet diskuterer blant annet om etablering av et ekstra demokratisk nivå under kommunestyret vil kunne bidra til å opprettholde den antatt skadelidende nærheten til politiske beslutningstakere.