Lokalt utviklingsarbeid

Læringshefte om lokalt utviklingsarbeid.

Dette heftet oppsummerer deler av kunnskapen Distriktssenteret har om gode grep i lokalt utviklings-arbeid. Kunnskapen er bygd opp gjennom møte med kommunane og andre utviklingsaktørar – og gjennom forsking. Det vi presenterer her er innspel til gode grep og retningar. Her har vi sett saman den erfarings-baserte og den forskningsbaserte kunnskapen.