Fagområde: Tilflytting

Second Homes i Norge – bidrag til en nordisk utredning

Rapporten er en delutredning som skal inngå i en nordisk utredning om ’second homes’. Innholdet er på mange måter en statusoppdatering over både eksisterende statistikk, andre studier og undersøkelser, samt aktuelle problemstilinger i forbindelse med utvikling og bruk av fritidsboliger i Norge.