Fagområde: Næringsutvikling

Næringsutviklingskommunen 2030 – et refleksjonsnotat

Kva kan vere nokre ulike forteljingar og ulike strategiar for distriktskommunar i framtida? Bringer framtida bygdedød og marginalisering eller er det kanskje moglegheitenes tid i Distrikts-Norge?

Notatet er levert av Ruralis i forbindelse med at Distriktssenteret utfordra 4 forskings- og fagmiljø til å peike på moglegheiter og utfordringar som kan opna seg i kommunane sitt arbeid med næringsutvikling i framtida.