Fagområde: Næringsutvikling

Kommunen sin framtidige næringsutviklingsrolle

Kva moglegheiter og utfordringar finnast innanfor sosialt entreprenørskap?

Notatet er levert av Nord Universitet i forbindelse med at Distriktssenteret utfordra 4 forskings- og fagmiljø til å peike på moglegheiter og utfordringar som kan opna seg i kommunane sitt arbeid med næringsutvikling i framtida.