Fagområde: Tilflytting

LivOGLyst program for lokalsamfunnsutvikling i Hordaland – erfaringar og resultat

Dette notatet oppsummerar erfaringar knytt til oppbygging og oppfølging av LivOGLyst-programmet i perioden 1. januar 2008 og fram til 1. august 2013.