Kunnskapsstatus om medvirkning og mobilisering

Studien peker på at mobiliseringsarbeid er svært viktig i arbeid med å skape lokal samfunnsutvikling.

Studien er gjennomført på oppdrag av Distriktssenteret og inngår som en av flere fagområder i kunnskapsstudien av relevante lokale og regionale samfunnsutviklingstiltak i perioden 1999-2009.

Studien tar for seg forskningbasert litteratur og er relevant for de som ønsker et innblikk i norske bidrag til utvikling av teori om medvirkning og mobilisering.