Fagområde: Kommunereformen

Identitet og kommunesammenslåing – hva kan vi lære av forskningen på fusjoner og oppkjøp?

Dette notatet tar for seg hvordan kunnskap om identitet fra fusjoner og oppkjøp kan bidra til å kaste lys over prosesser i en kommunesammenslåing.