Attraktiv by: forbilder fra 2015 – 2021

Finalister og vinnere av «Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling» viser et mangfold av forbilder innen bærekraftig stedsutvikling.

I denne eksempelsamlingen forteller finalistene og vinnerne hvordan de har jobbet for å skape attraktivitet og hvilke grep de har tatt. Siden 2015 er 21 finalister og sju vinnere valgt ut. Stedene varierer i størrelse, særtrekk og hvor i landet de ligger.

Flere av tekstene i heftet er hentet fra juryen for Statens pris for bærekraftig by- og stedsutviklings tekster om finalistene.

Distriktssenteret er sekretariat for juryen.

Stikkord: