Etniske minoriteters deltagelse og posisjon i lokaldemokratiet

Dette notatet er primært en oppsummering av forskning gjennomført ved Institutt for samfunnsforskning og Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor på tema lokaldemokrati, representativitet og deltagelse blant etniske minoriteter.

Stikkord: