Fagområde: Stedsutvikling

Fugleperspektiv på tre tiår med stedsutvikling

Notat om stedsutviklingen de siste 30 årene.

I dette notatet maler Guri Mette Vestby i NIBR/Oslo Met stedsutiklingen de siste 30 årene med brei pensel. Vestby tar for seg

  •  historikk i utviklingen i policy og strategier fra 80-tallet og fram til i dag
  • særegne tema innen stedsutvikling
  • bevegelser i tidsånd, trender og tankegods.

Notatet er levert til Distriktssetneret i forbindelse med vårt 10-års jubileum.