Fagområde: Stedsutvikling

De lange linjer i stedsutviklingen

Oppsummering av 25-årssamling for Forum for stedsutvikling.

Heftet oppsummerer diskusjon og innspill fra 25-års samling for Forum for stedsutvikling i Arendal i juni 2018. På samlingen ble følgende tema belyst

  • stedsutviklingens rolle i regional utvikling
  • fylkeskommunenes syn på by- og stedsutvikling
  • sammenhengen mellom transportløsninger og stedsutvikling

Heftet inneholder også en oppsummering av essayet «Fugleperspektiv på tre tiår med stedsutvikling» av Guri Mette Vestby, NIBR.

Sammenstilling er gjort av Bylivssenteret og Distriktssenteret for Forum for stedsutvikling.

Stikkord: